Amundi Funds II - Pioneer Global Select
August 2008

V auguste trhy zaznamenali prvé výročie úverovej krízy realizáciou zisku z tých tried aktív, ktoré sa predtým ukazovali ako imúnne voči účinkom obmedzení v globálnej likvidite. Dôsledkom toho mali odvetvia ako komodity a materiály v auguste straty, lebo investori váhavo prechádzali k hodnotovým akciám.

Prechod k hodnotovým akciám, ktorý sa vyskytol v auguste, sa ukázal prospešným pre Pioneer Funds – Global Select. Medzi konkrétne podiely, ktoré profitovali z tejto obnovenej pozornosti investorov, patrili defenzívne tituly ako výrobca nástrojov a zariadení zo Spojených štátov Danaher a Parker Hannifin, strojárenská firma so sídlom v Spojených štátoch. Akcie ako Parker Hannifin a Danaher začiatkom tohto roka poklesli, keď investori zanechali hodnotové akcie v snahe o dosiahnutie rastu. Avšak prísny kvantitatívny model nášho portfólia zistil hodnotu v týchto tradičných firmách a naše investície začínajú prinášať nadvýkonnosť.

Celkovo je portfólio prevážené v sektore priemyslu v porovnaní s benchmarkom, lebo v tomto sektore nachádzame najviac podhodnotené akcie pri použití nášho kvantového triedenia.

Na druhej strane, obozretné podváženie v sektoroch, ktoré sa stále prejavujú ako drahé pri tradičnom meraní hodnôt, zabrzdilo počas augusta výnosy, lebo tieto odvetvia sa aj tak tešili silnému mesiacu. Napríklad naša podvážená pozícia v tovaroch krátkodobej spotreby znamenala pre nás vzdať sa určitého výkonu v porovnaní s benchmarkom v auguste. Sila USD tiež nepriaznivo ovplyvnila výkon v auguste.

Vo všeobecnosti si myslíme, že je stále príliš skoro povedať, či obrat smerom od sektorov ako sú komodity a materiály sa ukáže ako trvalý, lebo najpravdepodobnejšie využije voľnejšiu globálnu monetárnu politiku na ďalšie posilnenie „hodnotových“ akcií. Napriek tomu v tomto meniacom sa prostredí naďalej veríme, že starostlivé identifikovanie podhodnotených cenných papierov môže viesť k silnej výkonnosti, lebo investori postupne začínajú prehodnocovať alokácie aktív a diverzifikovať smerom preč z nadhodnotených odvetví.