Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Júl 2008

Po neustálych stratách v druhom štvrťroku, sa zdali hlavné globálne trhy vytvorili v júli základ keď S&P 500 Index konečne ukončil mnohomesačný pokles na úrovniach nevidených od konca roka 2004. Eurostoxx 50 založil podobnú bázu a ku koncu mesiaca ožil takmer o 8% zo svojich najnižších hodnôt v polovici mesiaca. USD tiež dosiahol určité posilnenie koncom júla, lebo surová ropa klesla zo svojich historicky najvyšších hodnôt.

Na pozadí týchto podmienok podal fond Pioneer Funds – Global Select lepší výkon ako jeho benchmark v júli vďaka úspešnému výberu akcií a starostlivému použitiu derivatívnych nástrojov na ochranu výnosov. Náš kvantitatívny model je navrhnutý tak, aby identifikoval tie akcie, kde sa ceny zdajú neúmerne nadnesené po období silného rastu, čo je dôvod, prečo sme si držali úspešnú podváženú pozíciu v akciách energií po celý júl. Náš model tiež identifikoval potenciálne investičné príležitosti do akcií, ktoré ostali v nepriazni, zatiaľ čo defenzívne akcie a akcie energií získali v prvej polovici roka. Napríklad k akciám, ktoré začali prinášať pozitívne príspevky v júli patria biotechnologické firmy Genzyme a Biogen a Temple-Inland, výrobca papiera a obalov so sídlom v USA. Nakoniec naša zabezpečovacia stratégia, ktorá využíva opcie na ochranu výnosov, tiež dosiahla pozitívne príspevky počas júla.

Pri pohľade do budúcnosti, pri cenách ropy, ktoré klesajú zo svojich rekordných najvyšších hodnôt a pri očakávaniach trhu, že úrokové miery USA a Európy sa zmenia, predpokladáme, že akcie, ktoré budú profitovať z voľnejších monetárnych podmienok môžu ďalej zotaviť z úľave. Je však príliš zavčasu povedať, či toto zotavenie je oživenie ranného štádia trhu s klesajúcimi cenami cenných papierov, alebo sa to ukáže ako trvalejšie. Napriek tomu návrat k trochu normálnym podmienkam na trhu sa zdá byť na ceste, čo len bude slúžiť ku prospechu nášho portfólia.