Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Jún 2008

Pri poklese všetkých najvýznamnejších indexov, trhy na celom svete počas štvrťroka poklesli. Wall Street zaznamenal najhorší jún za desať rokov, poklesy zaznamenali virtuálne všetky najvýznamnejšie rozvinuté trhy a rozvíjajúce sa trhy. Hrozbu znamenala ešte vyššia cena za ropu, možnosť prísnejších monetárnych podmienok a pokračujúce dozvuky úverovej krízy v kombinácii so zvýšenými obavami investorov a odliv akcií do bezpečnejších aktív.

Pioneer Funds – Global Select mal počas štvrťroka len okrajovo nižší výkon ako benchmark, hoci vplyv nepriaznivej alokácie o niečo vyvážila naša opcia hedgingovej stratégie. Investičná filozofia portfólia sa snažila identifikovať akcie, ktoré sú podhodnotené zo strany trhu a vyhnúť sa akciám, kde dynamika ceny je kľúčovým činiteľom zhodnotenia. Avšak pri súčasných volatilných trhoch pokračujúci únik za kvalitou ďalej posilňuje zhodnotenie v odvetviach s najväčšou hybnosťou cien. Napríklad v odvetví energetiky trvalý nárast ropy vedie k sústavnému zhodnocovaniu firiem. Avšak portfólio má podváženú pozíciu v odvetví energetiky, lebo si myslíme, že tieto akcie neponúkajú pri súčasných cenách zhodnotenie. Prevážená pozícia v priemysle je v súčasnosti nevýnosná, avšak sa domnievame, že tieto odvetvia prinesú väčší výnos keď skončí únik za kvalitou.

Výhľadovo na ďalší štvrťrok po rozhodnutí ECB pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb, trhy môže byť nervózny že spomalenie spotreby, v súčasnosti ovplyvňujúci rast v Spojených štátoch by sa mohol preniesť cez Atlantický oceán. Akcie môže takisto postihnúť, keď ropa nedodrží predpovede a porastie ešte vyššie. Avšak za predpokladu, že globálne akciové trhy teraz zaznamenali najhorší polrok od začiatku 90-tych rokov, môže tu byť priestor v nasledujúcom štvrťroku na určité oživenie, ak sa makroekonomická situácia stabilizuje.