Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Máj 2008

Americké akcie dosiahli v máji zisky už druhý mesiac po sebe po kladných číslach HDP a pokles cien ropy v mesiaci obnovil dôveru investorov. Koncom mája najväčší týždenný pokles ropy za posledné dva mesiace utíšil inflačné obavy a tiež pozitívne prispel k európskym trhom. Napriek tomu následné varovanie Európskej centrálnej banky o bezprostrednom náhlom zvýšení sadzieb a zverejnenie začiatkom júna slabých čísel amerického trhu práce obnovili obavy zo spotrebiteľsky spôsobeného spomalenia.

Pioneer Funds – Global Select podal v priebehu mája lepší výkon ako jeho benchmark. Výkonnosť bola ovplyvnená faktormi výberu akcií a negatívnym dopadom z presahu našej meny – americký dolár zvrátil nedávny úpadok voči Euru v druhej polovici mesiaca, znížiac tak výkonnosť, lebo portfólio je prevážené v Euro. Podváženie v sektore energií sa ukázalo neúspešným v priebehu mesiaca, nakoľko pokračujúci rast cien surovej ropy zvýšil výnosy akcií súvisiacich s energiami, kým naša prevážená pozícia v spotrebných akciách utrpela, lebo trh sa naďalej obával, že ceny energií sa budú nakoniec podporovať cez spotrebiteľské spomalenie. Avšak naša prevážená pozícia v japonských akciách zvýšila výkonnosť, keďže napríklad Takuma Co, výrobca a prevádzkovateľ spaľovne odpadu a čističky vôd, stúpol takmer o päť v priebehu mesiaca, následne po zverejnení ročných výnosov. Boli sme tiež svedkami pozitívneho príspevku z našej stratégie opčného zaistenia, nakoľko iba hlavné trhy zaznamenali malý nárast v priebehu mesiaca.

Po oživeniach nasledujúcich dva mesiace po sebe môžu teraz trhy trochu stratiť pozície pri vstupe do letného obdobia, najmä v eurozóne, kde obnovená obava centrálnej banky z inflácie povedie pravdepodobne k zvýšeniu sadzieb. Podobne v USA, opätovná slabá výkonnosť pracovného trhu môže znepokojiť investorov. Ceny surovej ropy tiež predstavujú hrozbu – keď mnoho prognostikov predpovedá test na 150 USD, postoj trhu môže byť ďalej testovaný v priebehu júna.