Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Apríl 2008

Globálne akciové trhy v apríli ožili pričom Dow Jones Index zaznamenal svoj najlepší mesiac v roku. Európske akciové trhy tiež vykázali zisky v priebehu mesiaca. Napriek rekordným cenám ropy a pokračujúcim obavám o likviditu, výnosy (okrem financií) boli celkovo lepšie než sa očakávalo, čo dalo trhu spád. Rekordné ceny ropy spôsobili silný rast akcií v energiách v priebehu mesiaca, hoci obavy zo spomalenia spotrebiteľských výdavkov na pohonné hmoty rástli.

Pioneer Funds – Global Select podal v apríli slabší výkon ako jeho benčmark. Portfólio ostáva prevážené v priemysle, kde k úspešným výberom akcií patril Parker Hannifin, výrobca hydraulických zariadení, ktorý uverejnil dáta o predaji v prvom štvrťroku silnejšie, než sa očakávalo. Dover Corp, výrobca priemyselných zariadení tiež vykázal silný mesiac po oznámení silných výsledkov a akvizícii konkurenta. Akcie spotrebného tovaru celkovo sklamali, lebo trh sa stále obával dopadu vyšších cien ropy, avšak silný výber akcií v tovaroch krátkodobej spotreby zvýšil výkonnosť, s takými firmami ako je Bunge, výrobca potravín a umelých hnojív, ktorá profitovala z rastúceho spotrebiteľského dopytu po sójových boboch a umelých hnojivách. Podváženie v energiách znížilo výkonnosť, keďže pokračujúci rast surovej ropy spôsobil silný rast ziskov akcií v sektore. Podobne podváženie materiálov ovplyvnilo portfólio, lebo rastúce ceny vstupov zvýšili očakávania ziskov po celom sektore. Nakoniec naša stratégia zabezpečovania priniesla celkovo neutrály výsledok v priebehu mesiaca, nakoľko zaistenie proti výkyvom kurzu vytvorilo pozitívny príspevok, kým naša opcia chrániaca proti poklesu hodnoty akcií vytvorila negatívny príspevok.

Po silnom oživení v apríli a nedávnej realizácii zisku, trhom môže teraz chýbať smer na nejaký čas. I keď veríme, že súčasné hodnotenia budú robiť akcie príťažlivými aj naďalej, smer pre druhý štvrťrok môže závisieť od ceny ropy. Ďalšie zisky surovej ropy budú obmedzovať oživenie, zatiaľ čo korekcie surovej ropy môžu pôsobiť ako stimul pre trh a spustiť ďalšie zisky. Ako dôsledok toho si ponecháme našu stratégiu zaistenia.