Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Február 2008

Globálne akcie uprostred februára vzrástli, ale mesiac uzavreli nižšie ako boli volatilné podmienky na trhu, súvisiace s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátoch a sprísňujúcemu sa úverovému trhu, sústavné a výrazné odpisy aktív vo svetových finančných inštitúciách viedli na akciových trhoch k rozsiahlemu odpredaju. Investori sa obávali, že spomaľujúci sa ekonomický rast by mohol obmedziť tržby, lebo rast vykázal znaky spomalenia, čiastočne vďaka sile eura a vyšším finančným nákladom spôsobeným tlakom úverov.

Pioneer Funds - Global Select mal v tomto období vyšší výkon ako benčmark. Z hľadiska alokácie aktív, podvážená pozícia v finančníctve prispela výkonnosti, ukázala sa ako defenzívna, pretože pretrvávajúce problémy na hypotekárnom trhu v Spojených štátoch naďalej zavážili na výnosoch. Podvážené natavenie v odvetví telekomunikácií tiež prospelo výkonu. Niektoré spoločnosti v tomto odvetví stratili vo februári pozíciu v prostredí obáv, že silná konkurencia a možné regulačné problémy (zníženie sadzieb na mobilné ukončenie) by mohli stačiť marže a mať vplyv na profitabilitu. Na úrovni akcií, Medco Health Solutions mal dobrý výkon, potom ako vykázal za štvrtý štvrťrok 2007 lepšie výsledky ako sa očakávalo. Okrem toho, podiel v ťažobnej spoločnosti Freeport McMoran posilnili rastúce ceny za zlato a kovy, kým ropná spoločnosť Chevron tiež profitovala, pretože ceny ropy dosiahli nové maximá. Na druhej strane výrobca ocele Voestalpine sklamal výsledkami zaznamenanými za tretí štvrťrok, čo ovplyvnili rastúce náklady za suroviny. Podiel u výrobcu kartónu Mayr Melnhof tiež stratil časť pozície.

Očakávame, že trhové prostredie bude naďalej volatilné. Napriek tomu z nášho pohľadu globálne akcie sú naďalej lákavou triedou aktív, hoci nepriaznivé riziko pre tržby je vyššie. V absolútnom vyjadrení zhodnotenie je stále silnou stránkou akcií a zatiaľ sa obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a výnosmi zo štátnych dlhopisov. Okrem toho spoločnosti sa naďalej zameriavajú na akcionárov a v roku 2008 očakávame, že výnosy bude podporovať pokračujúci odkup a štedré výnosy na dividendách.