Amundi Funds II - Pioneer Global Select
Január 2008

Globálne akciové trhy stratili postavenie, lebo volatilné podmienky na trhu z druhej polovice roka 2007 sa preniesli do roku 2008. Výrazné odpisy aktív u svetových finančných inštitúcií, súvisiace s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátov a sprísňujúci sa úverový trh naďalej podlamoval dôveru investorov a viedli k rozsiahlemu odpredaju na akciových trhoch. Federálne rezervy dva krát znížili úrokové sadzby, zo 4,25% na 3,00%, s ohľadom na slabnúce ekonomické vyhliadky a rastúce nepriaznivé riziko rastu a Európska centrálna banka si zvolila ponechať úrokovú sadzbu na úrovni 4,00%.

Pioneer Funds - Global Select mal v januári svoj výkon v súlade s benčmarkom. Našu stratégiu okrem iného podporila stratégia prekrývania opcií, v tejto náročnej fáze trhu, približne o 104 bázických bodov. Na začiatku januára investori sa naďalej odvracali od typu podhodnotených akcií, ktoré sme vybrali, v prospech akcií s typickou charakteristikou rastu. Smerom ku koncu obdobia sme však sledovali na trhu tendenciu vrátiť sa späť v prospech hodnotových pred rastovými akciami.

Očakávame, že prostredie trhu bude naďalej volatilné, lebo pretrváva neistota z rozsahu trvajúceho ekonomického spomalenia v Spojených štátoch a jej vplyvu na širšiu ekonomiku. Napriek tomu z nášho pohľadu globálne akcie sú naďalej lákavou triedou aktív, hoci nepriaznivé riziko pre tržby je vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. V absolútnom vyjadrení zhodnotenie je stále silnou stránkou akcií a zatiaľ sa obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a výnosmi zo štátnych dlhopisov.