Amundi Funds II - Pioneer Global Select
December 2007

Globálne akciové trhy stratili postavenie, lebo volatilné podmienky na trhu pretrvávali aj vo štvrtom štvrťroku. Výrazné odpisy aktív vo svetových finančných inštitúciách, súvisiace s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátoch a sprísňujúci sa úverový trh naďalej podlamoval dôveru investorov. To viedlo k výraznému odpredaju na akciových trhoch vo finančnom odvetví a cyklickým spoločnostiam, ktoré sú ovplyvnené rozvinutými trhmi, sa viedlo najhoršie.

Pioneer Funds - Global Select zaznamenal vo štvrtom štvrťroku určité oslabenie v porovnaní s benčmarkom. Na agregovanej úrovni, zisky portfólia oslabil relatívne slabý výkon cyklických podielov, lebo investori sa utiekali k bezpečnejšiemu útočisku defenzívnejších titulov. Na úrovni odvetví prevážená pozícia v spotrebnom tovare mala slabý výkon, lebo rastúce obavy investorov o spomalení výdavkov na spotrebu poznačili náladu v tomto odvetví. Medzi finančnými spoločnosťami vidíme stále menej lákavých príležitostí na investovanie a dôsledkom toho si držíme v tomto odvetví podváženú angažovanosť. Nastavenie profitovalo z relatívnej výkonnosti potom ako náladu investorov voči finančným akciám podkopali výrazné zníženia hodnoty zo strany popredných inštitúcií v tomto odvetví, ktoré súvisí s angažovanosťou na úverovom trhu v Spojených štátoch. S prihliadnutím na alokáciu v regiónoch, prevážená pozícia v Japonsku zabrzdila výkon, ale prevážená pozícia v Európe a podvážená v Spojených štátoch bola prínosná.

Z hľadiska zmien v portfóliu, hľadáme viac investičných príležitostí v Spojených štátoch a dôsledkom toho znižujeme podváženú angažovanosť v tomto regióne. Na druhej strane angažovanosť v Európskom regióne sa sústavne znižuje. Na úrovni odvetví, odvetvie tovaru krátkodobej spotreby, podľa nášho názoru, je najlepším zhodnotením, kým vo financiách si naďalej držíme podváženie.

Podľa nášho náhľadu, globálne akciové trhy naďalej ponúkajú lákavé príležitosti na zhodnotenie, ale manažérske tímy sú naďalej zanietené zvyšovať výnosy akcionárom prostredníctvom vyšších dividend a rozsiahlych odkupov akcií. Napriek tomu volatilita bude pravdepodobne stále mať vplyv, lebo investori naďalej pozorne sledujú ekonomický rozvoj v USA.