Amundi Funds II - Pioneer Global Select
November 2007

Globálne akciové trhy ukončili november v zápornom pásme. Vysoké odpisy, ktoré zaznamenali finančné inštitúcie, v kombinácii s rastúcimi cenami ropy, slabnúcim dolárom a neistotou na úverových trhoch, sa pridali k nervozite na trhu. Počas posledných novembrových obchodovacích dní, trh vynahradil časť zo svojho postavenia vďaka radu vyšších ekonomických údajov spolu s poklesom cien ropy.

Pioneer Funds - Global Select mal v tomto období výkon v súlade so svojim benčmarkom. Na agregovanej úrovni, relatívne slabý výkon cyklických podielov oslabil zisky portfólia, lebo investori sa utiekali k bezpečnejšiemu útočisku defenzívnejších titulov. Výnos pridal naša prekrývacia opcia, ktorá prispela počas mesiaca prispela výkonom okolo 50 bázických bodov. S prihliadnutím na alokáciu v regiónoch, prevážená pozícia v Japonsku zabrdzila výkon, ale prevážená pozícia v Európe bola prínosná.

Z hľadiska zmien v portfóliu, stále viac hľadáme investičné príležitosti v Spojených štátoch a dôsledkom toho znižujeme podváženú angažovanosť v tomto regióne. Na druhej strane angažovanosť v Európskom regióne sa sústavne znižuje. Na úrovni odvetví, odvetvie tovaru krátkodobej spotreby, podľa nášho názoru, je najlepším zhodnotením, kým vo financiách sme naďalej podvážení.

Podľa nášho náhľadu, globálne akciové trhy naďalej ponúkajú lákavé príležitosti na zhodnotenie, ale manažérske tímy sú naďalej zanietené zvyšovať výnosy akcionárom prostredníctvom vyšších dividend a rozsiahlych odkupov akcií. Napriek tomu volatilita bude pravdepodobne stále mať vplyv, lebo investori naďalej pozorne sledujú ekonomický rozvoj v USA.