Amundi Funds II - Pioneer Global Select
September 2007

Globálne akciové trhy boli v treťom štvrťroku volatilné a ukončili toto obdobie nižšie v euro vyjadrení. Problémy na trhu s hypotékami v Spojených štátoch urýchlili rozsiahly posun v tolerancii rizika u investorov a viedli k širokému odpredaju na akciových trhoch vo finančnom odvetví a pri cyklických spoločnostiach s angažovanosťou na rozvinutých trhoch sa darilo najhoršie. Uprostred obáv, že hypotekárny trh pre obyvateľstvo by mohol začať ovplyvňovať vo väčšej miere ekonomické prostredie, Federálne rezervy v septembri znížili úrokové sadzby USA o 0,50% na 4,75%. Uprostred pokračujúcej turbulencie na finančných trhoch Európska centrálna banka odložila zvýšenie úrokových sadzieb.

Pioneer Funds – Global Select zaznamenal v tomto štvrťroku čiastočne slabší výkon. Volatilita ázijských akcií a japonského jenu zabrzdila v auguste relatívne výnosy a zároveň vysoký výkon akcií zo Spojených štátov v septembri tiež neprospel. Držali sme si preváženú pozíciu v ázijských akciách a podváženú angažovanosť voči jenu a akciám zo Spojených štátov. Z tej lepšej stránky, podvážená angažovanosť US dolára bola priaznivá, kým naša stratégia prekrývajúcej opcie prispela v augustových volatilných podmienkach trhu k ziskom portfólia vo výške približne 70 bázických bodov.

Z hľadiska zmien v nastavení portfólia sme sa presunuli počas tohto obdobia na podváženú pozíciu jenu, v úsilí lepšie vyvážiť celkovú volatilitu portfólia. To však znamenalo, že portfólio neprofitovalo zo silného oživenia meny.

Podľa nášho náhľadu, globálne akciové trhy naďalej ponúkajú lákavé príležitosti na zhodnotenie, ale manažérske tímy sú naďalej zanietení, aby zvyšovali výnosy akcionárom prostredníctvom vyšších dividend a rozsiahlych odkupov akcií. Napriek tomu bude pravdepodobne stále činiteľom, lebo investori naďalej sledujú ekonomický rozvoj v USA.