Amundi Funds II - Pioneer Global Select
August 2007

Globálne akciové trhy boli v auguste naďalej volatilné, ale mesiac uzavreli v euro vyjadrení o niečo vyššie. Ubúdajúca likvidita na úverových trhoch viedla k rozsiahlemu odpredaju na trhu. Výrazná injekcia do likvidity v rámci globálneho finančného systému v súčinnosti najväčších centrálnych bánk a Federálnych rezerv rýchlo znížila diskontné sadzby ponúkané bankám, poslúžila v druhej polovici augusta na stabilizáciu akciových trhov.

Volatilita ázijských akcií a japonského jenu zabrzdila v auguste relatívne zisky fondu Pioneer Funds - Global Select. Dôsledkom hľadania nezhodnotených akcií s príležitosťou vrátiť sa k priemeru, má portfólio v súčasnosti prevážený podiel v japonských akciách ako aj v priemyselných spoločnostiach a surovinových podnikoch na rozvíjajúcom sa ázijskom trhu. Táto pozícia sa minulý mesiac korigovala. V úsilí o lepšie vyváženie celkovej volatility portfólia, sme sa nedávno presunuli na podváženú pozíciu jenu. To znamenalo, že portfólio neprofitovalo zo silného oživenia meny. Náchylnosť k malým a stredne kapitalizovaným akciám tiež nepomohol, lebo tieto mali po4as mesiaca slabší výkon ako vysoko kapitalizované akcie. Avšak v posledných mesiacoch sme zaznamenali, že vysoko kapitalizovaným akciám rastie atraktivita a zaznamenali sme rast podielu vysoko kapitalizovaných akcií v portfóliu. Na pozadí solídneho výkonu od začiatku roka tieto činitele sa spojili a zabezpečili v auguste silný vietor do plácht nášho portfólia. Pri predpoklade nášho investičného prístupu je možná krátkodobá volatilita výkonu a smerom ku koncu mesiaca nás tešilo, že sme opäť videli nárast výkonu, lebo trhy začali prejavovať znaky vyrovnávania.

Očakávame, že investičné prostredie bude naďalej volatilné, až kým sa viac nevyjasnia ekonomické dôsledky nedávneho rozvratu na finančných trhoch. Z nášho pohľadu globálne akcie sú naďalej podporované výhodným zhodnotením a zdravými financiami podnikov.