Amundi Funds II - Global Ecology
December 2008

Oproti takému poklesu volatility, ktorý nemá obdobu, Pioneer Funds - Global Ecology mal v priebehu roka 2008 výkon taký ako benchmark. V skutočnosti počas štvrtého štvrťroka výkonom prevýšil benchmark, vďaka relatívnemu podváženiu niektorých i najviac poznačených odvetví a pri oživení priemyslu ku koncu roka tomuto odvetví dominovali akcie ekológie.

Ako ekologicky zamerané portfólio, dôrazne držíme podváženú pozíciu vo finančníctve. To priaznivo prispelo výkonu v roku 2008, obzvlášť v štvrtom štvrťroku, lebo finančné inštitúcie naďalej strácali pri pretrvávajúcich vplyvoch úverovej krízy.

Vybrané podiely z odvetvia spotrebného tovaru tiež prospeli výkonu. Investície do Volkswagen (Nemecko) a Sanyo (Japonsko), spoločníkov v spoločných podnikoch na vývoj batériovo poháňaných automobilov, mali kladný výkon, napriek celkovému kolapsu výkonu akcií spotrebného tovaru.

Keďže väčšina akcií zahrnutá do ekologických aktivít je klasifikovaná ako priemyselné podniky – ako väčšina projektov v tejto oblasti predstavuje veľké sumy kapitálových výdavkov – naše najväčšie dôsledne prevážené pozície počas celého roka boli z tohto odvetvia. Preváženie nepriaznivo ovplyvnilo výkon, lebo sa zosilnila úverová kríza, lebo investori sa báli, že bude obmedzená dostupnosť kapitálu, čo ovplyvnilo dopyt po drahých položkách ako sú veterné turbíny. Celkové podiely v priemyselných podnikoch predstavovali počas roka 2008 najväčší záporný vplyv na výkon.

Obmedzená dostupnosť kapitálu môže stále ovplyvniť kapitálovo náročné akcie ako prechádzame do roku 2009, ale dramatické iniciatívy zo strany popredných svetových finančných autorít môžu počas roka 2009 zvýšiť dostupnosť kapitálu.

Ak sa kapitál stane oveľa dostupnejší v nastupujúcom roku, veríme, že mnoho akcií, ktoré držíme, ako sú výrobcovia veterných turbín a budovatelia vodovodov, budú žať zisky. Celkovo pokračujúce investovanie do týchto technológií je zásadne dôležité, ak máme znížiť závislosť na rope a neobnoviteľných vyčerpateľných zdrojoch.