Amundi Funds II - Global Ecology
November 2008

Pioneer Funds – Global Ecology v novembri výkonom prevýšil benchmark, lebo volatilita na trhu sa začala zmierňovať, popohnala investorov, aby využili výhodu zhodnotenia ponúkaných rastových akcií v ekologickom odvetví.

Mnoho akcií v našom investičnom svete v nedávnych mesiacoch stratilo, lebo obavy obkolesujúce ochotu investorov podujať sa na kapitálovo náročné projekty v časoch recesie zdeprimovalo očakávanie budúcich výnosov. Avšak séria celosvetového zníženia úrokových sadzieb zrejme o niečo rozptýlila tieto obavy, čo viedlo počas mesiaca k výraznému odrazu odvetvia priemyslu.

Napríklad podiel u najväčšieho výrobcu železničnej infraštruktúry v Nemecku, v spoločnosti Vosslloh v priebehu mesiaca prudko vzrástol, keď podnik oznámil päťnásobný nárast prevádzkového zisku za tretí štvrťrok. Japonský výrobca lítiovo-iónových batérií GS Yuasa používaných v elektromobiloch tiež zaznamenal vysoké medzimesačné výnosy, keď podnik oznámil, že čistý príjem za prvý polrok vzrástol na 2,5 mld. jenov, čo prevýšilo očakávania o 1 mld. jenov.

Ale tieto priemyselné podniky sa vzopreli očakávaniam trhu po ziskoch zrevidovaných smerom nadol, napriek novembrovej nedostupnosti úverov, čo zdôrazňuje potenciál akcií súvisiacich s ekológiou, ktoré majú priniesť výnos dokonca aj v náročných podmienkach na trhu.

Akcie dopravy svojím spôsobom vykompenzovali výnosy z iných priemyselných akcií, lebo poklesli spoločne s cenami ropy.

Naďalej vidíme veľký potenciál v nižších emisiách, pri energeticky efektívnejších spôsoboch prepravy akým je vlak, ale keď ceny ropy v súčasnosti prepadávajú, niektorí investori sa obracajú od akcií železníc. Domnievame sa však, že je krátkozraké predpokladať, že ceny ropy ostanú dolu a držíme sa presvedčenia, že pri vlakoch ide o čistejšiu a efektívnejšiu alternatívu.

Výhľadovo, ak sa trh teraz začne stabilizovať a zvýši sa dostupnosť úverov, potom môžeme byť s opatrnosťou optimisti o ďalšom oživení akcií v ekológii v prvom štvrťroku budúceho roka.