Amundi Funds II - Global Ecology
Október 2008

Pri rozkolísaných podmienkach na obchodovanie v októbri Pioneer Funds – Global Ecology mal slabší výkon ako benchmark, lebo nervózni investori sa naďalej odvracali od rastových druhov akcií v prospech pocitu bezpečia pri štátnych dlhopisoch a peňažných vkladoch.

Nedávny výkon portfólia bol takisto ovplyvnený úpravami smerom nadol pri makroekonomických očakávaniach rastu. Ako sa stáva ťažším zaistiť kapitál v sprievode s klesajúcimi cenami ropy, investori dočasne stratili chuť na kapitálovo náročné projekty, hlavne také, ktoré pri poklese cien ropy sú menej urgentné.

Investície do dánskeho výrobcu turbín Vestas, španielskeho výrobcu turbín Gamesa a nemeckého výrobcu solárnych panelov Phoenix Solar, tieto všetky mali počas mesiaca nepriaznivý vplyv na výkonnosť, lebo trh sa teraz obáva, že obmedzená dostupnosť kapitálu by mohla ovplyvniť pripravované objednávky spoločností. Ale nestratili sme presvedčenie o dodávateľoch technológie pre obnoviteľné zdroje, lebo väčšina už má pevné záväzky zo strany vlád, ktoré zo strednodobého hľadiska zabezpečia plné objednávkové knihy.

Výrobcovia surovín tiež naďalej trpia, lebo úpravy v očakávaní rastu ťahajú ceny komodít nadol. Investície do akcií týkajúcich sa poľnohospodárskej oblasti v októbri stratili hodnotu, lebo investori sa domnievali, že znížené ceny ropy by mohli viesť k zníženému dopytu po biopalivách. Hoci farmári možno teraz nebudú podporovaní pestovať plodiny na biopalivo, dlhodobý rast populácie na svete a demografické trendy ostávajú bez zmeny, čo naznačuje, že hnojivá budú stále hrať kľúčovú úlohu zo strednodobého hľadiska pri raste poľnohospodárskych výnosov. Preto si držíme podiely v akciách ako Yara a Agrium.

V nasledujúcom mesiaci sa volatilita možno postupne zníži, ale krátkodobo nie je pravdepodobný obrat pri úniku smerom ku kvalite. Napriek podmanivému zhodnoteniu (rastové akcie týkajúce sa ekologickej oblasti sa v súčasnosti obchodujú pri násobkoch tržieb podobných podnikom z oblasti verejných služieb, čo so sebou neprináša pre rastové akcie žiaden potenciál nadpriemerného výkonu v nasledujúcich rokoch), zdá sa, že ekologické akcie možno v najbližšej budúcnosti ostanú mimo priazne.