Amundi Funds II - Global Ecology
September 2008

Pioneer Funds – Global Ecology mal počas štvrťroka nižší výkon ako benchmark, lebo investori v obavách z krátkodobých vyhliadok globálneho rastu, sa obrátili od rastových akcií a dočasne sa usilovali o bezpečné útočisko v tradičnejších defenzívnych odvetviach.

Na mnoho ekologických akcií sa investori pozerali ako na rastové akcie, lebo potenciálna veľkosť trhov pre nové technológie nie je známa. Avšak na volatilných trhoch akcie so sklonom k rastu môžu prechodne vypadnúť z priazne. Preto portfólio malo v ostatnom štvrťroku slabší výkon, lebo kľúčové tituly rastu portfólia ako sú čisté energetické technológie, mali stratu.

Alternatívni výrobcovia v energetike, ako sú výrobcovia veterných turbín, solárnych panelov a dodávatelia hlavných materiálov pre tieto odvetvia počas štvrťroka mali stratu. To bolo čiastočne spôsobené obavami o rast a pomohla tomu korekcia cien surovín, ktorá dočasne zmiernila nutnosť hľadania alternatívnych zdrojov energie. Investície vo firmách ako Vestas Wind Systems, oslabili počas švtrťroka výkon, hoci v základoch sme vo veľkej miere presvedčení o potrebe alternatívnych zdrojov energie, lebo neočakávame budúcnosť, kde spotreba energie vo svete poklesne.

Naše investície do titulov súvisiacich s poľnohospodárstvom počas štvrťroka tiež nepriaznivo ovplyvnili výkon. Trhy sa obávajú spomalenia ekonomického rastu na rozvíjajúcich sa trhoch a záver je zrejme taký, že pomalší rast bude viesť k nižšiemu dopytu po potravinách. V základe nesúhlasíme a myslíme si, že rastúca populácia bude vytvárať rastúci dopyt po poľnohospodárskych výrobkoch, a preto sa držíme nášho presvedčenia pre oblasť poľnohospodárstva.

V skratke volatilita stále prevláda, trhy môžu prechodne hľadať defenzívne odvetvia, v ktorých prečkať búrku. Keď sa však podmienky stabilizujú, pozornosť sa obráti na tie odvetvia, ktoré ponúkajú zo strednodobého hľadiska potenciál nadpriemerného výkonu. Myslíme si, že investovanie do ekológie opäť ponúkne potenciál a naše presvedčenie podporuje historicky nadpriemerný výkon investovania do ekológie.