Amundi Funds II - Global Ecology
August 2008

V auguste trhy zaznamenali prvé výročie úverovej krízy realizáciou zisku z tých tried aktív, ktoré sa predtým ukazovali ako imúnne voči účinkom obmedzení v globálnej likvidite. Dôsledkom toho sektory ako komodity a materiály mali v auguste straty, lebo investori váhavo prechádzali späť k hodnotovým akciám. Na tomto pozadí, Pioneer Funds – Global Ecology podal trochu slabší výkon ako jeho benchmark v priebehu mesiaca, lebo investície spojené s komoditami a materiálmi sú kľúčovými podielmi v našom ekologickom portfóliu.

Medzi konkrétne akcie, ktoré oslabili mesačnú výkonnosť patrili Yara, ktorú poznamenal rozsiahly výpredaj komodít. Avšak naše celkové preváženie v sektore materiálov v porovnaní s benchmarkom bolo pre výkon škodlivejšie. Bilancia mesačnej podvýkonnosti nášho portfólia v porovnaní s benchmarkom sa dá prevažne pripísať podváženým pozíciám v tých sektoroch, ktoré tradične nefigurujú v ekologických portfóliách, ako sú financie a informačné technológie.

Avšak výnosný výber akcií v odvetví priemyslu naozaj pozitívne prispel počas mesiaca absolútnej výkonnosti. Ku konkrétnym akciám s dobrou výkonnosťou patril Vossloh, nemecký výrobca železničných lokomotív a GS Yuasa, japonská spoločnosť špecializujúca sa na technológiu palivových článkov používaných v automobiloch na elektrický pohon. Naše investície do akcií hospodárenia s vodou a odpadom tiež priniesli pozitívne výsledky, podobne ako naše portfólio podielov v akciách amerických železníc, ktoré naďalej profitovali z prechodu z cesty na železnicu ovplyvneného nákladmi.

Vo všeobecnosti si myslíme, že je príliš skoro povedať, či obrat smerom od sektorov ako sú komodity a materiály sa ukáže ako trvalý, lebo veľmi pravdepodobne využije voľnejšiu globálnu monetárnu politiku na ďalšie posilnenie „hodnotových“ akcií. V nadchádzajúcich mesiacoch, kľúčové globálne úrokové sadzby nevyzerajú, že sú pripravené na pokles.

Jednako v tomto meniacom sa prostredí naďalej veríme, že starostlivý výber akcií súvisiacich s ekológiou môže stále vytvárať príležitosti, aby prekonali konkurentov aj benchmarkové meranie.