Amundi Funds II - Global Ecology
Júl 2008

Po neustálych stratách v druhom štvrťroku, sa zdali hlavné globálne trhy vytvorili v júli základ keď S&P 500 Index konečne ukončil mnohomesačný pokles na úrovniach nevidených od konca roka 2004. Eurostoxx 50 založil podobnú bázu a ku koncu mesiaca ožil takmer o 8% zo svojich najnižších hodnôt v polovici mesiaca. USD tiež dosiahol určité posilnenie koncom júla, lebo surová ropa klesla zo svojich historicky najvyšších hodnôt.

Na pozadí týchto neočakávaných podmienok podal fond Pioneer Funds – Global Ecology len mierne slabší výkon ako jeho benchmark, nakoľko úspešné umiestnenia a úspešné rozhodnutia o výbere v energiách a priemysle boli vyvážené veľkým prevážením v sektore materiálov. Značným podvážením našich podielov v akciách spojených s energiami v porovnaní s našim benchmarkom sme úspešne predišli tomu najhoršiemu z korekcie producentov ropy, ktorá nasledovala po stúpnutí ceny surovej ropy na 140 USD, kým náš výber akcií, ktoré profitovali z vysokých cien surovej ropy sa ukázal prospešný. Napríklad z akcií amerických železníc Union Pacific a Kansas City Southern prispeli pozitívne k relatívnej výkonnosti za mesiac, nakoľko rekordné ceny benzínu spôsobili čoraz väčší presun nákladnej a osobnej dopravy z cesty na železnice.

Naše preváženie v materiáloch však neuspokojilo prvý mesiac za posledný rok, lebo trhy dospeli k záveru, že táto pomalšia ekonomická aktivita novo vznikajúcich trhov by viedla k menšiemu dopytu po produktoch priemyselných hnojív. My však zásadne nesúhlasíme, nakoľko predpokladáme, že rast populácie spôsobí dopyt po zvýšení poľnohospodárskych výnosoch, čo nebude možné bez vstupov priemyselných hnojív. Ale zatiaľ trhy vypredávajú akcie angažované v sektore materiálov, vrátane Yara, K&S a Agrium.

Pri pohľade do budúcnosti, pri cenách ropy, ktoré klesajú zo svojich rekordných najvyšších hodnôt a pri očakávaniach trhu, že úrokové miery USA a Európy sa zmenia, predpokladáme, že akcie, ktoré budú profitovať z voľnejších monetárnych podmienok môžu ďalej zotaviť z úľave. Je však príliš zavčasu povedať, či toto zotavenie je oživenie ranného štádia trhu s klesajúcimi cenami cenných papierov, alebo sa to ukáže ako trvalejšie.