Amundi Funds II - Global Ecology
Január 2008

Globálne akciové trhy stratili postavenie, lebo volatilné podmienky na trhu z druhej polovice roka 2007 sa preniesli do roku 2008. Výrazné odpisy aktív u svetových finančných inštitúcií, súvisiace s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátov a sprísňujúci sa úverový trh naďalej podlamoval dôveru investorov a viedli k rozsiahlemu odpredaju na akciových trhoch. Federálne rezervy dva krát znížili úrokové sadzby, zo 4,25% na 3,00%, s ohľadom na slabnúce ekonomické vyhliadky a rastúce nepriaznivé riziko rastu a Európska centrálna banka si zvolila ponechať úrokovú sadzbu na úrovni 4,00%.

Výkon Pioneer Funds – Global Ecology nedosiahol svoj benčmark, lebo prevážená angažovanosť v priemysle mali váhu na ziskoch. Medzi najvýznamnejšie oslabenie v tomto odvetví patrili podiely v spoločnostiach pre alternatívnu energiu ako je Solarworld, Acciona a Orkla. Kým počas roka 2007 výkonnosť profitovala z hľadania alternatív k rope, tieto spoločnosti v januári stratili postavenie, z dôvodu neistoty týkajúcej sa výkonu tohto relatívne nového odvetvia v súvislosti so spomalením ekonomiky. Angažovanosť u švajčiarskeho výrobcu čerpadiel Sulzer tiež poklesla potom ako oznámili pokles objednávok na rok 2008. Na druhej strane, prevážená angažovanosť v odvetví energií a vodárenstva sa oplatila v súčasných podmienkach averzie k riziku, a toto odvetvie malo dobrý výkon. Podvážená angažovanosť v informačných technológiách a materiáloch podporili výkon. nakoniec sme zvýšili angažovanosť v spoločnostiach podnikajúcich v poľnohospodárstve, lebo do budúcna vidíme v tomto odvetví potenciál rastu.

Očakávame, že prostredie trhu bude naďalej volatilné, lebo pretrváva neistota z rozsahu trvajúceho ekonomického spomalenia v Spojených štátoch a jej vplyvu na širšiu ekonomiku. Napriek tomu, z nášho pohľadu, globálne akcie sú naďalej lákavou triedou aktív, hoci nepriaznivé riziko pre tržby je vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. V absolútnom vyjadrení zhodnotenie je stále silnou stránkou akcií a zatiaľ sa obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a výnosmi zo štátnych dlhopisov.