Amundi Funds II - Global Ecology
December 2007

Globálne akciové trhy stratili postavenie, lebo volatilné podmienky na trhu pretrvávali aj vo štvrtom štvrťroku. Výrazné odpisy aktív vo svetových finančných inštitúciách, súvisiace s hypotekárnymi úvermi v Spojených štátoch a sprísňujúci sa úverový trh naďalej podlamoval dôveru investorov. To viedlo k výraznému odpredaju na akciových trhoch vo finančnom odvetví a cyklickým spoločnostiam, ktoré sú ovplyvnené rozvinutými trhmi, sa viedlo najhoršie.

Postavenie Pioneer Funds - Global Ecology počas štvrtého štvrťroka v odvetviach sa prejavilo v relatívnych výnosoch ako výhodné, čomu výrazne prispelo aj neangažovanie sa vo finančných inštitúciách. Okrem toho výrazná alokácia v energetických a vodárenských spoločnostiach v porovnaní s benčmarkom, svetovým indexom MSCI, tiež prispela, ale výber akcií mal zmiešané výsledky. Podiely vo väčších energetických a vodárenských spoločnostiach v ako je E.ON a Suez posilnili, lebo vyhliadky na precenenie energií posilnili pri rastúcich cenách ropy. Na druhej strane pozícia v nemeckej spoločnosti na solárnu energiu, Conergy, prudko poklesla, keď varovala, že nesplní očakávané tržby a zisky z dôvodu meškania dodávok kľúčových dielov. Potom sme odpredali pozíciu akcií, pretože dosiahli náš limit tolerancie straty. V odvetví materiálov, sa darilo obzvlášť dobre našej angažovanosti u výrobcov hnojív, ktorí sú priamymi požívateľmi vyšších cien za plodiny a osivá, aby uspokojili rastúci dopyt po potravinách a bio palivách. Podiely v Yara International a spoločnosť zo Spojených štátov Agrium Inc. a u nemeckej spoločnosti K+S zaznamenali ostrý rast cien akcií.

Z nášho pohľadu globálne akcie sú naďalej lákavou triedou aktív, hoci vyhliadky sú skromnejšie v prostredí vyššieho možného rizika ako v predchádzajúcich rokoch. V absolútnom vyjadrení zhodnotenie je stále silným bodom globálnych akcií a zatiaľ sa obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom. Dlhodobo by mali byť v roku 2008 ekonomické investície populárne, ale vysoko selektívny prístup bude odmenený, za podmienok vyššieho zhodnotenia týkajúceho sa niektorých spoločností.