Amundi Funds II - Global Ecology
Marec 2008

Globálne akciové trhy ostali v priebehu štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie. Kmeňové akcie krátko ožili, nakoľko Federálne rezervy dvakrát znížili úrokové miery na 2,25% a svetové centrálne banky vložili viac likvidity do finančného systému. Avšak ťažkosti spojené s americkými subprime hypotékami a sprísňovanie úverových trhov pokračovalo a akcie ukončili obdobie nižšie, lebo značné odpisy aktív vo svetových finančných spoločnostiach viedli k rozsiahlemu predaju.

Pioneer Funds – Global Ecology podal lepší výkon ako jeho benchmark vďaka úspešnej sektorovej alokácii a úspešnému výberu akcií. Na sektorovej úrovni naša značne podvážená pozícia vo financiách veľmi prospela výkonnosti, nakoľko obavy týkajúce sa krízy amerických subprime hypoték pretrvávali. Naša podvážená angažovanosť v sektoroch informačných technológií a materiálov tiež priniesli prínos. Na úrovni akcií banka so sídlom v Belgicku Dexia, bola hlavným prispievateľom, keď vykázala solídne výsledky štvrtého štvrťroka vďaka diverzifikovanejšiemu charakteru ich podnikania a zamerania sa na miestne trhy. Úspešný výber akcií v materiáloch tiež pomohol výkonnosti. Výrobcovia umelých hnojív Yara a K+S profitovali zo zvyšujúceho sa dopytu po ich produktoch, nakoľko vyššie ceny obilia mali za následok rozmach poľnohospodárskej činnosti. V rámci energetiky a plynárenských služieb, spoločnosť na výrobu veternej energie Repower System, bola ďalším silným prispievateľom na základe špekulácií, že Suzlon, ktorý je už aj tak veľkým akcionárom, zvýši svoj podiel v spoločnosti. Na druhej strane globálny poľnohospodársky podnik Bunge vykázal straty potom, keď štrajky pestovateľov sóje v Argentíne narušili tamojšie obchodovanie. Humana a Unitedhealth v zdravotníctve a Veolia Environment v energetických a plynárenských službách tiež ubrali z výkonnosti.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nás globálne akcie ostávajú atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle zhodnotenia ostávajú silnou stránkou akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi vládnych dlhopisov. Najviac sa spoločnosti stále zameriavajú na akcionárov a očakávame, že výnosom v roku 2008 pomôžu pokračujúce spätné odkupy a štedré dividendové výnosy.