Amundi Funds II - Global Ecology
Október 2007

Volatilita v októbri naďalej charakterizovala globálne akciové trhy. Napriek tomu, akcie uzavreli mesiac vyššie, čo odrážalo dôveru investorov, že svetové centrálne banky budú úspešné v krokoch na podporu ekonomického rastu. Ekonomické údaje v Európe ostali silné, ale ukazovatele výroby sa zmiernili. Inflácia vzrástla na 2,6%. Cena ropy dosiahla 96 USD za barel, čo môže ďalej vytlačiť infláciu nahor. Európska centrálna banka nechala úrokovú sadzbu vo výške 4,0%.

Pioneer Funds – Global Ecology svojim výkonom v októbri prekonal benčmark, alebo naše prevážené nastavenie v odvetviach priemyslu a materiálov sa ukázalo byť kľúčovým činiteľom pri výnosoch. Podvážené natavenie vo finančnom odvetví sa tiež ukázalo ako nápomocné. Z hľadiska výberu akcií, angažovanosť v Yara International, nórskej spoločnosti vyrábajúcej a propagujúcej na trhu hnojivá, sa ukázala ako prospešná. Lebo hodnota akcií prudko stúpla na pozadí lepších výsledkov za tretí štvrťrok ako sa očakávalo. Našim podielom v Agrium, čo je ďalší výrobca hnojív sa počas tohto obdobia tiež dobre darilo. Angažovanosť voči DS Smith, podniku vyrábajúcom a recyklujúcom papier so sídlom v Spojenom kráľovstve sa ukázala ako výnosná na pozadí priaznivých predpovedí ziskov za prvý polrok. V odvetví priemyselných podnikov naša angažovanosť v Bucher International, švajčiarskej spoločnosti vyrábajúcej potravinárske stroje, mala priaznivý podiel, lebo spoločnosť zverejnila ku koncu septembra kladné tržby z predaja. Na druhej strane, podvážené natavenie v odvetví informačných technológií oslabila zisky. Conergy, nemecká spoločnosť zameraná na solárnu energiu, znížila očakávané celoročné zisky, čo spôsobilo prudký pokles ich akcií a urýchlilo odpredať našu pozíciu.

Podľa nášho náhľadu, globálne akciové trhy naďalej ponúkajú lákavé príležitosti na zhodnotenie, ale manažérske tímy sú vo všeobecnosti naďalej zanietené, aby zvyšovali výnosy akcionárom prostredníctvom vyšších dividend a rozsiahlych odkupov akcií. Napriek tomu bude pravdepodobne stále činiteľom, lebo investori naďalej sledujú ekonomický rozvoj v USA.