Amundi Funds II - Global Ecology
August 2007

Globálne akciové trhy boli naďalej v auguste volatilné, ale mesiac ukončili iba minimálne nižšie, lebo skromné oživenie v posledných dvoch týždňoch vyrovnalo straty z prvej polovice mesiaca. Ubúdajúca likvidita na úveroch trhoch, konkrétne na trhu s obchodnými cennými papiermi, zvýšila u investorov pocit neistoty a viedla na trhoch k širokému odpredaju. Výrazná injekcia do likvidity v rámci globálneho finančného systému v súčinnosti najväčších centrálnych bánk a Federálnych rezerv rýchlo znížila diskontné sadzby ponúkané bankám, poslúžila v druhej polovici augusta na stabilizáciu akciových trhov. V tomto prostredí s nepriaznivým rizikom mali defenzívne odvetvia nadpriemerný výkon, ale odvetvia finančníctva a priemyslu uzavreli mesiac v absolútnom vyjadrení nižšie.

Globálny ekologický fond Pioneer mal počas augusta podpriemerný výkon v porovnaní s benčmarkom, lebo pozície a aj výber akcií v odvetví priemyslu zabrzdili zisky. Náš podiel u výrobcu zariadení na čistenie vody Organo, holandskej inžinierskej spoločnosti Grontnij a u výrobcu vykurovacích výrobkov Nibe Industrier stratili po výsledkoch za prvý polrok, ktoré sklamali. V iných odvetviach, v odvetví energetiky a plynárenstva, naša pozícia u výrobcu veterných elektrární Repower Systems, sa tiež ukázala ako nevýnosná, lebo zisky poklesli, lebo meškanie od dodávateľov zabránilo v dodávkach zákazníkom. Na druhej strane, podvážená pozícia vo finančníctve pomohla zahrnúť nepriaznivé účinky súvisiace s problémami v Spojených štátoch. Nejaké kladné príspevky prišli aj z podielov v odvetví spotrebného tovaru, kde veľkoobchodní predajcovia Matsuda Sangyo a Kesko mali dobrý výkon.

Portfólio je naďalej vysoko diverzifikované s množstvom podielov a koncom augusta malo 81 podielov. V najlepšej desiatke za tento mesiac pozícií je niekoľko noviniek, vrátane spoločností so sídlom vo Francúzsku, Suez a Veolia Environemnt, ktoré zabezpečujú vody, riešia odpad a poskytujú služby environmentálneho riadenia. Taktiež sme pridali novú pozíciu v odvetví spotrebného tovaru v Procter & Gamble.