Amundi Funds II - Global Ecology
Júl 2007

Ku koncu júla globálne akciové trhy oslabili, keď ťažkosti zaznamenané v odvetví druhotných hypoték v Spojených štátoch viedli ku korekcii na úverových trhoch a spôsobili medzi investormi do akcií vyššiu averziu voči riziku. Akciové trhy zaznamenali tento mesiac náročné podmienky, kde väčšina odvetví svetového indexu MSCI zaznamenala v euro vyjadrení straty. Finančné odvetvie bolo najvýraznejšie zasiahnuté, lebo investičné banky a poisťovne boli nižšie ohodnotené uprostred obáv z angažovanosti v štrukturovaných dlhových produktoch prepojených na druhotné hypotéky Spojených štátov.

V tomto prostredí Globálny ekologický fond Pioneer mal dobrý výkon v porovnaní s benčmarkom,ale celkove v absolútnom vyjadrení poklesol. Portfólio si v priebehu mesiaca držalo relatívne vysokú úroveň hotovosti a to poskytlo určitú izoláciu pred turbulenciami na trhu, ale výber akcií sa ukázal ako priaznivý. Konkrétne podiely v odvetví priemyselných podnikov odolali, podiely v SGL Carbon a Abengoa mali najvýraznejší podiel. SGL Carbon zaznamenali v druhom štvrťroku vysoké výsledky, posilnené zvýšeným využitím ich produktov vo veterných turbínach a slnečných kolektoroch. Abengoa, ktorá vyrába bio etanol, posilnila pri vyšších cenách ropy a krokoch zo strany španielskej vlády na zvýšenie obsahu etanolu v benzíne a nafte predávaných v rámci štátu. Okrem toho sa chýbajúce finančné spoločnosti v angažovanosti portfólia ukázali ako hlavná výhoda vzhľadom na slabý výkon akcií v tejto oblasti.

Portfólio je naďalej vysoko diverzifikované s množstvom podielov a koncom júla malo 78 podielov. V priebehu mesiaca pribudlo niekoľko noviniek do najlepšej desiatky ako napríklad vodárenskej spoločnosti Aguas de Barcelona, ktorá podniká v Španielsku a v južnej Amerike a Bunge, výrobca poľnohospodárskych produktov zo Spojených štátov. Ďalšou novinkou je nemecký výrobca priemyselných plynov Linde, ktorá vyvíja palivové systémy na báze vodíka.