Amundi Funds II - Global Ecology
Jún 2007

Globálne akciové trhy zaznamenali v druhom štvrťroku pekné zisky. Akvizície a fúzie (M&A) boli hlavnou charakteristikou akciových trhov, kde väčšina odvetví zaznamenala nejakú aktivitu. Na ekonomickom poli, podmienky v Spojených štátoch boli naďalej zhodné s rastom nižší ako je trend, ale ekonomická aktivita v Európe bola celkove dobrá. V júni globálne trhy oslabili, lebo vyššia inflácia a údaje o domácnostiach v Spojených štátoch tlačili na očakávanie úrokových sadzieb a vyššie zisky dlhopisov.

Globálny ekologický fond Pioneer v druhom štvrťroku svojim výkonom prevýšil benčmark. Na úrovni akcií, priemyselné podniky boli odvetvím s najvyšším výkonom v portfóliu, kde podiely v Organo Corp, Orkla, Vossloh a SGL Group mali, pri dobrých prírastkoch za cenu akcií, solídny podiel Podnik na výrobu železničných koľají Vossloh zaznamenal vysoké zisky, lebo jeho vedenie opäť potvrdilo vyhliadky kladného prevádzkového výsledku na rok 2007. Vysoké výsledky za prvý štvrťrok 2007 zo strany Orkla, posilnený niekoľkými likvidáciami pomohli posunúť akcie v tomto štvrťroku vyššie. Pri materiáloch, náš podiel v nemeckom podniku na poľnohospodárske produkty K&S bol zlatým klincom výkonu, hoci podiely ako GEA Group a Umicore sa tiež ukázali ako prospešné. Odvetvie energetiky a plynárenstva bola hlavným miestom oslabenia portfólia. V prostredí dvoch konkurenčných ponúk na prebratie od spoločností Areva a Suzlon, náš podiel v podniku na veterné turbíny Repower Systems oslabili zisky po niekoľkých mesiacoch vysokého výkonu. Keď sa francúzska energetická spoločnosť Areva rozhodla nezvyšovať ďalej svoju ponuku a skončila s ponukou, ich akcie opäť poklesli.

Počty podielov naďalej dobre diverzifikujú portfólio, koncom druhého štvrťroka mal 80 titulov. V júni sa objavilo v portfóliu niekoľko nových členov v rebríčku 10 najlepších podielov, vrátane japonského podniku Organo Corp., ktorý vyrába zariadenia na úpravu vody používaných pri výrobe elektrickej energie.