Amundi Funds II - Global Equity Target Income
September 2008

Pioneer Funds – Global Diversified 130/30 mal počas štvrťroka nižší výkon ako benchmark, keď neistota na trhu viedla mnohé trhy k zrušeniu krátkodobého obchodovania ako investičnej stratégie.

Filozofia portfólia Pioneer Funds – Global Diversified 130/30 je zameraná na to, aby našla a investovala do podhodnotených firiem, ktoré sú nastavené tak, aby to zmenili na drobný zisk po období slabého výkonu. Pri rozšírení 130/30 však používame swapové dohody na investovanie do dlhých angažovaností vo firmách, ktoré sme identifikovali ako podhodnotené a zároveň ideme na krátke pozície vo firmách (ak je to možné), ktoré náš model určil ako nadhodnotené.

Náš kvantitatívny model začiatkom štvrťroka určil hodnoty vo vybraných finančných inštitúciách, ktoré nanešťastie koncom štvrťroka vypadli z priazne, lebo investori sa obracali preč od bánk. Podobne kvantitatívny model určil hodnoty v niektorých akciách súvisiacich s potravinárstvom ako je poľnohospodársky podnik Bunge zo Spojených štátov a Archer-Daniels-Midland, podnikajúci v oblasti produktov pre poľnohospodárstvo. Obe akcie jasne ponúkali hodnoty začiatkom štvrťroka, len do septembra, keď sa oživenie cien komodít zvrátilo a tituly poklesli, lebo vonkajšie okolnosti pohltili našu logiku investovania.

Náš model tiež identifikoval hodnoty a zachytil počas štvrťroka ziskovosť niektorých odvetví, lebo priaznivý výber akcií a rozšírenie do odvetví vrátane oblasti surovín a energetiky a plynárenstva pomohol vytvoriť reálne výnosy. Napríklad distribútor elektriny v Spojených štátoch Xcel Energy, a výrobca papierových výrobkov zo Spojených štátov Temple Inland mali počas štvrťroka zisk.

Náš proces určil nadhodnotené firmy v niektorých odvetviach a príslušné krátke pozície sme držali v portfóliu počas štvrťroka pred rozsiahlym zavedením zákazu krátkeho obchodovania. Medzi akcie, ktoré boli určené na skrátenie, patria niektoré finančné tituly, ktoré podľa očakávania poklesli, ale regulácia viedla neskôr počas štvrťroka k obratu v obchodovaní. Pri mnohých pozíciách zákazy short sellingu naďalej pretrvávajú, a preto nie je možné túto techniku vo fonde zatiaľ využívať.