Amundi Funds II - European Research
September 2007

Európske akciové trhy boli v priebehu tretieho štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie v absolútnom význame. Problémy na trhu so subprime hypotékami vyvolali dramatický posun v tolerancii rizika investorov vedúci k rozsiahlemu predaju po celom akciovom trhu, pričom sa najhoršie darilo finančným sektorom a cyklickým spoločnostiam s angažovanosťou v rozvinutých trhoch. Uprostred obáv, že ťažkosti na americkom trhu so subprime hypotékami by mohli poškodiť širšie ekonomické prostredie, Federálne rezervy krátili v septembri americké úrokové miery o 0.50% na 4,74%. V Európe Európska centrálna banka odložila zvyšovanie úrokových mier uprostred pokračujúcej turbulencii na finančných trhoch.

Výkonnosť Pioneer Funds – European Research zaostala za benčmarkom v tomto období. Priemyselný sektor bol hlavnou slabinou. Naša pozícia vo Wolseley znížila výnosy, nakoľko akcie prudko klesli kvôli pokračujúcemu spomaľovaniu na americkom trhu s bývaním, kde Wolseley má angažovanosť cez svoju dcérsku spoločnosť. Corporate Express tiež ubrala z výkonnosti po oznámení neuspokojivých výsledkoch druhého štvrťroka. Naše podiely vo finančnom sektore tiež ubrali z výnosov, nakoľko Royal Bank of Scotland bola stále potrestaná za svoju ponuku na odkup pre ABN Amro, hoci to veríme môže byť neoprávnené keďže, ak to bude úspešné, účinok by mal neutrálnu hodnotu prinajhoršom. Na druhej strane naše podiely v sektore materiálov podporili výkonnosť, najmä naša pozícia v BHP Billiton priniesla pozitívny príspevok, keď jej akcie rástli na základe špekulácií okolo možnej fúzie s Alcoa. Sektor telekomunikácií bol ďalším pozitívnym prispievateľom s podielmi v Inmarsat a OTE Hellenic, ktoré podali dobrý výkon.

Z nášho pohľadu európske akciové trhy stále ponúkajú príležitosti atraktívneho zhodnotenia, kým manažérske tímy sú naďalej odhodlané presadzovať zlepšovanie akcionárskych výnosov prostredníctvom dividend a spätného odkupu akcií. Napriek tomu kolísavosť ostane pravdepodobne faktorom, keďže investori naďalej dôkladne sledujú hospodársky rozvoj v USA.