Amundi Funds II - European Research
Jún 2007

Európske akciové trhy sa tešili silným výnosom v priebehu druhého štvrťroka poháňané rastúcimi akvizičnými činnosťami a fúziami (M&A) a celkovo pozitívnym firemným výsledkom v Európe a v USA. Z pohľadu trhovej kapitalizácie sa väčšie firmy ukázali ako segment s najlepšou výkonnosťou na trhu a prekonali svojich rivalov strednej a malej veľkosti. V Európe ostala hospodárska aktivita naďalej solídnou a svedčiacou o stúpajúcom trende ekonomického rastu. V júni Európska centrálna banka (ECB) zvýšila úrokové miery o 0,25% na 4,0% kvôli obavám, že rast miezd a monetárny rast by predstavovali riziko pre cenovú stabilitu.

V priebehu obdobia Fondy Pioneer – European Research podali lepší výkon ako ich benčmark, nakoľko výber akcií sa ukázal prospešný, obzvlášť v sektoroch financií a energií. Naše prevážené pozície v BNP a Royal Dutch Shell podali dobrý výkon, nakoľko výsledky prvého štvrťroka prekročili očakávania. Sektor priemyselných podnikov podal dobrý výkon a náš podiel v Siemens silno stúpol následne po niektorých zmenách v manažérskom tíme a po oznámení plánov v júni predať svoju automobilovú divíziu VDO v druhej polovici tohto roka. Na druhej strane naše preváženie voči benčmarkovému podielu v Persimmon (tovar dlhodobej spotreby) malo negatívny dopad, nakoľko ďalšie zvýšenie priemernej ceny bytov vo Veľkej Británii a pripomienky podporujúce rast úrokových mier členov Výboru pre monetárnu politiku (MPC) Bank of England naznačujú, že ďalšie zvýšenie úrokových mier vo Veľkej Británii je pravdepodobné

Veríme, že investície do európskych akcií ostávajú silnými. Na základe hodnotenia sa európske akcie obchodujú stále na atraktívnych úrovniach v porovnaní s históriou. Naviac, Európske ekonomické zázemie ostáva solídne a naznačujúce stúpajúci trend rastu, pričom firemný sektor je stále zameraný na hodnotu pre akcionára najmä cez spätný odkup akcií a zvýšené dividendy. Pri pohľade do budúcnosti vyššie výnosy globálnych dlhopisov môžu začať ochladzovať akvizičnú činnosť a fúzie na trhu, ale v celkovom zmysle sa javia európske akcie dobre podporované.