Amundi Funds II - European Research
December 2006

Európske akciové trhy sa tešili pozitívnym výnosom v priebehu posledného štvrťroka 2006.

V priebehu štvrtého štvrťroka Fondy Pioneer – Európske výskumné podali mierne slabší výkon ako ich benčmark. Výber akcií sa ukázal nepriaznivým v sektore liečiv, nakoľko AstraZeneca, európska farmaceutická spoločnosť vyrábajúca lieky na predpis stratila pozíciu potom, čo zrušila ďalší vývoj nového lieku proti mozgovej mŕtvici a stratila ochranu patentu na lieku proti vredom v Európe. Sektor priemyslu tiež prispel negatívne v priebehu obdobia, nakoľko náš podiel v Buhrmann, hlavnom distribútorovi kancelárskych potrieb klesol po neuspokojivých výsledkoch tretieho štvrťroka. V sektore tovarov dlhodobej spotreby náš podiel v Agfa-Gevaert, najväčšom európskom dodávateľovi priemyselných tlačiarenských zariadení tiež utrpel, keďže jeho akcie klesli. Na druhej strane podiely portfólia v sektore energií podporili výnosy, keďže Repsol, španielska ropná spoločnosť, podala silný výkon. Tiež v sektore energií, Technip, francúzska firma poskytujúca inžinierske a technické služby producentom ropy a plynu, sa tešila pozitívnym výsledkom. Nakoniec v sektore diverzifikovaných finančných služieb naša pozícia v Credit Suisse tiež podala dobrý výkon, nakoľko investori privítali jej výsledky za tretí štvrťrok, ktoré boli než sa očakávalo.

K zmenám v portfóliu počas štvrtého štvrťroka patrilo zníženie celkového podielu v sektore zdravotníctva, keďže sme predali časť nášho držania v AstraZeneca a mierne zvýšili náš podiel v Roche, kde veríme, že je väčší potenciál rastu. Taktiež sme znížili náš podiel v sektore tovaru krátkodobej spotreby predajom časti našej pozície v Carrefour. V sektore financií sme zvýšili našu pozíciu v holandskej bankovej skupine ABN Amro.

Sme naďalej optimistickí pokiaľ ide o vyhliadky európskych akciových trhov v roku 2007 na základe ešte stále podporného makroekonomického pozadia, pokračujúceho rastu výnosov, atraktívneho hodnotenia, silných firemných financií a ďalších akvizičných činností a fúzií. Podľa nášho názoru globálna ekonomika prechádza spomalením uprostred cyklu a očakávame, že rast ostane v roku 2007 primerane zdravý.