Amundi Funds II - European Research
Marec 2006

Európske akciové trhy zaznamenali v prvom štvrťroku silné pozitívne výnosy. Negatívny dopad cien ropy, ktoré stúpali vďaka napätiu z jadrového programu Iránu, bol vyvážený zvýšenými špekuláciami o fúziách a akvizíciách (M&A) a optimizmom investorov pokiaľ ide o zrýchľujúci sa rast ekonomiky.

V prvom štvrťroku Fondy Pioneer – Európske výskumné podali lepší výkon ako ich benčmark. Hlavným zdrojom relatívnej lepšej výkonnosti bol výber akcií v sektore telekomunikačných služieb. Pozitívne výnosy našich podielov vo FastWeb a Inmarsat viac než kompenzovali slabú cenu akcií France Telecom. V sektore bankovníctva sme profitovali z našich pozícií v Societe Generale a BNP Paribas, zatiaľ čo v sektore maloobchodu naša angažovanosť v Carrefour a Boots sa ukázala úspešnou. Portfóliové výnosy boli znížené slabými cenami akcií Swiss Reinsurance (poisťovníctvo) a slabšou výkonnosťou Ericsson (IT hardvér) a Carnival (spotrebiteľské služby).

Portfólio je viac zamerané na švajčiarske a francúzske trhy, pričom je podvážené v britských akciách. V priebehu prvého štvrťroka sme predali naše podiely v Logitech, Cap Gemini, Credit Agricole, Bellway, Burberry a Oriflame Cosmetics. Otvorli sme nové pozície vo Fresenius Medical, SAP, Soitec, Reckitt Benckiser a Wimpey.

Ostávame pozitívni pokiaľ ide o vyhliadky európskeho akciového trhu, ale uvedomujeme si, že akcie čelia určitým ťažkostiam vrátane stúpajúcich úrokových mier a cien ropy. Avšak vďaka silnému rastu výnosov ostávajú hodnotenia atraktívnymi oproti pevnému príjmu a európske akcie naďalej ponúkajú solídne dividendové výnosy. Z globálneho pohľadu ostáva makroekonomické prostredie priaznivé pre akciové trhy, s tendenciou pokračujúceho pozitívneho rastu. Je pravdepodobné, že nasledujúce roky úspešného znižovania nákladov a reštrukturalizácie môžu spomaliť tempo rastu výnosov v roku 2006, ale ostanú v pozitívnej oblasti a myslíme si, že hodnotenia to vzali do úvahy. Akciové trhy môžu naďalej profitovať zo spätného odkupu akcií a akvizičnej aktivity a fúzií.