Amundi Funds II - European Research
September 2005

Európske akciové trhy mali silný tretí štvrťrok, ktorý bol podporený silnými firemnými ziskami a investorským optimizmom. Ceny ropy boli v priebehu obdobia vytlačené vyššie ako dôsledok obáv z prerušenia dodávok a poškodenia rafinérií hurikánom Katrina.

Makro správy boli celkovo pozitívne so zlepšením podnikateľskej dôvery eurozóny ku koncu štvrťroka. Pokračujúca expanzná monetárna politika v eurozóne mala za následok ďalší silný rast úverov domácností. Vo Veľkej Británii však vyššie úrokové miery zdá sa spomalili ekonomiku. Rast hrubého domáceho produktu v druhom štvrťroku bol upravený smerom dole na ročnú mieru 1,5%, zatiaľ čo maloobchodný predaj a spotrebiteľská dôvera vykázala určité zhoršenie v priebehu tretieho štvrťroka.

V priebehu obdobia Fondy Pioneer – Európske výskumné dosiahli solídne absolútne výnosy a podali lepší výkon ako celkový trh. Náš výber akcií v sektore energií bol hlavným faktorom lepšej výkonnosti portfólia, keďže podiely v Repsol, Total a Statoil sa ukázali úspešnými. V sektore liečiv naše prevážené pozície v AstraZeneca a Roche prispeli pozitívne k relatívnym výnosom, ako aj naša angažovanosť v Credit Suisse a Deutsche Bank v rámci diverzifikovaných finančných služieb. Napokon náš výber akcií v sektore technologických hardvérov bol pozitívny pre relatívne výnosy. Na druhej strane výkonnosť portfólia bola znížená, nakoľko náš výber akcií v materiáloch podal slabší výkon ako celkový sektor.

Sme presvedčení, že európsky akciový trh ostáva solídny a podporovaný úrovňami hodnotenia, ktoré sú nenáročné a vysokou úrovňou dividendových ziskov. Európske spoločnosti majú celkovo zdravé finančné pozície a silný tok peňazí. Silný tok peňazí dovoľuje spoločnostiam zvyšovať dividendy, skupovať späť akcie a investovať do budúcnosti. To malo za následok silnú výkonnosť trhu za posledný rok k dnešnému dňu. Nedávne zvýšené obavy trhu z cien energií a istého oslabenia US dolára pravdepodobne bude mať za následok miernejší budúci rast výkonnosti.