Amundi Funds II - European Research
Január 2005

Európske akciové trhy v januári stúpli vďaka ziskom v sektoroch priemyslu a energií. Obavy z ocenenia mali negatívny dopad na sektory technológií a zdravotníctva, ktoré podali najslabší výkon. Európska centrálna banka aj Bank of England ponechali úrokové miery nezmenené a všeobecne sa očakáva, že ich naďalej podržia aj v nastávajúcich mesiacoch.

Fondy Pioneer – Európske výskumné podali v priebehu obdobia

mierne lepší výkon ako ich benčmark. Úspešný výber akcií v sektoroch materiálov, bankovníctva a priemyselných podnikov bol vyvážený trochu slabším výkonom nášho výberu akcií v sektoroch telekomunikačných služieb a materiálov.

V priebehu obdobia naša pozícia v Astrazeneca v sektore liečiv bola pozitívna pre relatívne výnosy, keďže akcie ožili po slabom poslednom štvrťroku 2004. taktiež silno podporné pre relatívne výnosy boli naše prevážené pozície v Nestle a v producentovi ropy Repsol, ktorý naďalej ponúka presvedčivé ohodnotenia v relatívnom aj absolútnom zmysle. Na druhej strane niektoré pozície v sektore telekomunikačných služieb ubrali z relatívnych výnosov, keďže ich akcie podali slabší výkon ako benčmark.

Európske akcie boli dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Podpora solídneho ohodnotenia vyvažuje obavy zo zhodnotenia meny a makroekonomického rastu.