Amundi Funds II - European Research
Október 2004

Európske kapitálové trhy zažili v októbri mierny vzostup, ktorý bol spôsobený ziskami v telekomunikáciách, energetike a plynárenstve a technológiách. Určité slabiny boli v akciách materiálov.

V priebehu mesiaca portfólio zažilo trochu slabší výkon ako benčmark. Bolo to spôsobené silným výberom akcií v sektoroch telekomunikácií, bankovníctva a technológií. Na úrovni akcií prevážené pozície vo France Telecom, E.O.N (energetika a plynárenstvo), Easyjet (doprava) a Nokia (technológie) všetky priniesli pozitívne príspevky. V sektore bankovníctva naše podiely v Depfa Bank, sporivých akciách Banca Intesa a Credit Agricole sa tešili silnej výkonnosti. Rozhodnutie pridať ďalšiu alokáciu v sektore telekomunikácií sa tiež ukázalo pozitívnym po jeho lepšom výkone.

Výkonnosť bola čiastočne vyvážená slabinou v ENI a BP v sektore energií. Pokles v sektore poisťovníctva po vyšetrovaniach v USA a trochu slabšie naše podiely v potravinách nápojoch a tabaku tiež priniesli mierne negatívne príspevky.

V októbri sme predali náš podiel v Sanofi-Synthelabo vo farmaceutickom sektore pričom sme rozšírili iné podiely a kúpili novú pozíciu v Actelion. V sektore maloobchodu sme využili nedávnu silnú výkonnosť Kingfisher aby sme predali pozíciu a rozšírili HMV.

Európske akcie sú dobre podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne. Táto podpora solídneho hodnotenia vyvažuje obavy z globálneho rastu. Zatiaľ európsky rast bude pravdepodobne pokračovať relatívne stálym tempom.