Amundi Funds II - European Research
Júl 2004

Akciové trhy eurozóny prešiel v júli miernym poklesom, keďže prudký rast cien ropy vyvolal otázku udržateľnosti tempa rastu zisku.

Naše portfólio podalo počas obdobia lepší výkon ako trh, pričom profitovalo zo silného výberu akcií v sektore energií s podielmi v BP a ENI, ktoré podali lepší výkon. V potravinách, nápojoch a tabaku naše podiely v BAT a Nestlé podali lepší výkon ako sektor. Silné stránky France Telecom a Belgacom prispeli k lepšej výkonnosti v sektore telekomunikácií. Naše podiely v Rio Tinto a CRH (materiály) priniesli pozitívny príspevok a naše držanie v Sanofi-Synthelabo (liečivá) podalo lepší výkon.

Isté slabiny v Nokia (technologický hardvér) a Zurich Financial Services (poisťovníctvo) čiastočne vyvážilo výkonnosť. Trochu slabší výkon Philips Electronics a Credit Suisse tiež priniesol malý negatívny príspevok.

Počas júla sme kúpili novú pozíciu v Statoil (energie). Využili sme silu CRH nato aby sme časť pozície preniesli do Lafarge, kde je rast ohodnotenia vyšší. Predali sme náš podiel vo Wetherspoon kvôli slabým vyhliadkam. V médiách sme predali Sogecable a kúpili sme BskyB na základe ohodnotenia a jeho rozvoja na trhu platených televízií. V sektore telekomunkácií sme rozšírili naše pozície kúpou France Telecom a rozšírením Belgacom.

Napriek príznakom určitého spomalenia tempa globálneho rastu európske akcie sú podporované vysokými dividendovými výnosmi a pokračujúcou podporou monetárnej politiky v eurozóne.