Amundi Funds II - European Research
September 2008

Európske akciové trhy zažili neobvyklú kolísavosť v priebehu štvrťroka, nakoľko plnú silu úverovej krízy pociťoval celý svet. Zlyhanie, alebo takmer zlyhanie veľkých finančných inštitúcií vyústilo do takej úrovne nechuti riskovať, ktorá účinne zmrazila normálne fungovanie finančných trhov a takmer spôsobila vážne systematické zlyhanie. Mimoriadna kolísavosť a rozsiahle obavy vyústili do iracionálnych pohybov cien. Odozva centrálnych bánk, mohutné injekcie likvidity a napokon návrh štátnych orgánov USA na vytvorenie prostriedku na odstránenie nelikvidných aktív z bilancií bánk podčiarkli vážnosť situácie.

Pioneer Funds – European Research podal slabší výkon ako jeho benchmark, keď výkonnosť znížil neúspešný výber akcií. Podiely v materiáloch utrpeli najviac, lebo trh zažil odklon od akcií spojených s komoditami. Akcie v sektore energií znížili výkonnosť kvôli klesajúcim cenám ropy. Stratili sme pozíciu vo financiách, ale stále uprednostňujeme vysoko kvalitné finančné akcie so silnou licenciou a solídnou vkladovou základňou ako sú BNP Paribas a Société Générale. Tieto firmy prispeli k výkonnosti v priebehu štvrťroka. Naše podiely v Porsche v rámci sektora automobilov a komponentov znížili výkonnosť kvôli klesajúcemu predaju automobilov USA a v Európe.

Na druhej strane podiely v tovaroch krátkodobej spotreby prispeli. Naša pozícia v malopredajcovi so sídlom v Portugalsku Jeronimo Martins podporila výkonnosť po vykázaní výsledkov prvého polroka v júli, ktoré boli lepšie, než sa očakávalo. Na úrovni akcií Novartis, Roche a Shire tiež prispeli k výkonnosti v sektore zdravotníctva.

Očakávame, že kolísavosť trhu pretrvá a ostávame naďalej obozretní pokiaľ ide o výhľad európskej ekonomiky, kde vyššie úrokové miery a klesajúci rast poukazuje na pokračujúce ťažkosti. Veríme, že hodnotenia akcií, ktoré už boli na atraktívnych úrovniach, by mali poskytnúť väčšiu podporu. V portfóliu sa naďalej zameriavame na fundamenty a riadenie rizík.