Amundi Funds II - European Research
Marec 2007

Európske akciové trhy zažili kolísavé podmienky počas prvého štvrťroka 2007, ale ukončili obdobie so solídnymi pozitívnymi výnosmi napriek korekcii trhu uprostred obdobia.

Korekcia trhu, ktorá začala v priebehu posledného februárového týždňa mala niekoľko príčin, ale uverejnenie niekoľkých ekonomických údajov USA, ktoré boli slabšie, než sa očakávalo spolu s prudkým poklesom čínskych akciových indexov vyvolalo pocit znepokojenia medzi investormi pokiaľ ide o vyhliadky globálnej ekonomiky. V druhej časti mesiaca sa vrátila lepšia nálada na akciové trhy uprostred ďalšej akvizičnej aktivity a fúzií a zverejnenia niektorých silných európskych ekonomických údajov.

Fondy Pioneer – Európske výskumné podali slabší výkon ako ich benčmark kvôli neúspešnému výberu akcií najmä v sektoroch spotrebného tovaru a IT, kde naše podiely v Agfa Gevaert, Carnival, SOITEC a Ericsson podali podvýkonnosť. Okrem toho oneskorené uvedenie na trh nového lieku na Chronovu chorobu poškodilo akcie v našom držaní vo farmaceutickej skupine UCB. Bankový sektor bol hlavným pozitívnym faktorom pre portfóliové výnosy za obdobie, nakoľko náš podiel v ABN Amro podal nadvýkonnosť následne po oznámení Barclay’s, že sa pustil do výlučných rozhovorov so svojim holandským konkurentom o fúzii.

I keď kolísavosť môže ostať črtou akciových trhov z krátkodobého hľadiska, ekonomické a firemné základy naďalej oprávňujú k pozitívnemu postoju. HDP eurozóny by mal narásť o 2,4% v roku 2007 pod vplyvom pokračujúcich investícií a vyššej spotreby. Pokiaľ ide o európske akcie, očakávame, že tempo rastu ziskov bude pomalšie, ale ostane solídne v absolútnom zmysle. Okrem toho európske firmy pokračujú v tvorbe významných úrovní nadmernej hotovosti. Navzdory týmto základným príťažlivostiam, európske akcie sú naďalej lacné podľa hodnotiacich základov v porovnaní minulosťou a štátnymi dlhopismi.