Amundi Funds II - European Research
Jún 2006

Európske akciové trhy boli nestále v priebehu druhého štvrťroka 2006 a ukončili obdobie v negatívnej oblasti napriek oživeniu cien akcií koncom júna.

Výkonnosť Fondov Pioneer – Európske výskumné bola v priebehu druhého štvrťroka zlepšená užitočným výberom akcií v sektore liečiv a bankovníctva, ktoré vyvážili negatívne relatívne výnosy našich podielov v energiách a telekomunikačných službách. V sektore liečiv naše podiely v AstraZeneca a Roche podali silný výkon oproti slabšiemu ústupu trhu. Naša pozícia v Cambridge Antibody Technology (CAT) priniesla najväčší príspevok potom, keď sa bola odsúhlasená ponuka na odkúpenie firmou AstraZeneca, čo ju zhodnotilo na značnú cenu nad jej cenu akcií. V bankách naša angažovanosť BNP Paribas a Unicredito Italiano sa ukázala prospešnou. V sektore energií naša pozícia vo firme ropných služieb Technip bola hlavným zdrojom podvýkonnosti. Náš podiel vo Fastweb v sektore telekomunikačných služieb klesol počas obdobia kvôli obavám trhu z možného spomalenia rastu výnosov druhého štvrťroka.

Urobili sme množstvo zmien v portfóliu v priebehu druhého štvrťroka. Otvorili sme dva nové podiely v oblasti potravín/nápojov/tabaku nákupom British American Tobacco (BAT) a SABMiller. Financovali sme nákup BAT z predaja nášho podielu v skupine nápojov Diageo. V ostatných sektoroch sme v priebehu obdobia pridali jednu pozíciu vo výrobcovi áut Porsche. Hlavnými predajmi za obdobie boli výrobca pneumatík Michelin, skupine energeticko-plynárenská National Grid, poisťovacia skupina Swiss Re a Teliasonera v sektore telekomunikačných služieb.

Z nášho pohľadu, nedávna korekcia trhu bola spôsobená tým, že investori upravili svoje portfóliá a rozvinuli svoje špekulatívne obchody pred možným zvýšením úrokových mier radšej než by zhoršili základy. I keď sa postoj investorov zlepšil, očakávame, že kolísavosť ostane jedným z faktorov na akciových trhoch v nadchádzajúcich mesiacoch, kvôli pretrvávajúcej neistote z budúcej inflácie a úrokových mier.