Amundi Funds II - European Research
Marec 2005

Európske akciové trhy vykázali v priebehu prvého štvrťroka 2005 solídne zisky. Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové miery na 2%, odrážajúc predpovede mierneho rastu a priaznivý scenár inflácie v eurozóne. Rast HDP v eurozóne bol 1,6%. Firemné zisky boli celkovo silné, pričom stále profitovali zo znižovania nákladov a reštrukturalizácie. Hlavné ukazovatele a podnikateľská dôvera celkovo signalizovali vyhliadky pozitívneho, ale mierneho rastu.

V priebehu štvrťroka portfólio podalo lepší výkon ako celkový trh vďaka silnej relatívnej výkonnosti nášho výberu akcií v sektore automobilov, diverzifikovaných finančných služieb a liečiv. V sektore automobilov naša pozícia vo výrobcovi pneumatík Continental podala dobrý výkon. Naša pozícia v Deutsche Boerse (diverzifikované finančné služby) silno ožila po stiahnutí svojej ponuky na odkup pre LSE. Naše podiely v AstraZeneca (liečivá) podali lepší výkon vďaka niektorým pozitívnym správam o potenciáli zisku.

V sektore energií naše pozície v ENI a Repsol boli silné v absolútnom zmysle, ale podali slabší výkon ako celkový trh v januári a februári, čo čiastočne vyvážilo výkonnosť. V sektore energetiky a plynárenstva bol E.ON slabý kvôli návratnosti prostriedkov, ktorá bola nižšia, než sa očakávalo a kvôli obavám z akvizičného rizika.

Hodnotenia európskych akcií sú naďalej dobre podporované a už odpočítali vyhliadky mierneho hospodárskeho rastu. Dividendové výnosy v regióne sú vysoké a niektoré oblasti majú potenciál rastu vďaka silnej tvorbe hotovosti. Podporný postoj ECB je prospešný pre akcie s úrokovými mierami, ktoré sa pravdepodobne nejaký čas naďalej udržia v eurozóne.