Amundi Funds II - European Research
Február 2005

Vo februári európske akciové trhy boli podporené ziskami v sektoroch priemyslu a materiálov, zatiaľ čo sektor energetiky a plynárenstva a sektor telekomunikácií klesli. Napriek zmiešaným správam o makroekonomickom fronte a pokračujúcej silnej cene ropy, akcie v Európe podali v priebehu obdobia silný výkon.

Portfólio vykázalo pozitívne absolútne výnosy na úrovni celkového trhu. Silný výber akcií v sektore poisťovníctva a v sektore telekomunikácií podporil relatívne výnosy, zatiaľ čo trochu slabšia výkonnosť nášho výberu akcií v rámci sektora bankovníctva potlačila portfóliové výnosy. Najmä naša prevážená pozícia v Telekomunikacja Polska podala v priebehu obdobia silný výkon. Ďalšími akciami, ktoré prispeli pozitívne k výnosom portfólia, boli Axa, Zurich Financial Services a Credit Suisse. Na druhej strane, trochu slabšia výkonnosť BNP Paribas a Credit Agricole čiastočne vyvážila výkonnosť.

Ostávame optimistickí pokiaľ ide o investície do európskych akcií. Trieda aktív je dobre podporovaná vysokými dividendovými výnosmi. Podporný postoj Európskej centrálnej banky je prospešný pre akcie. Z dlhodobého hľadiska rozsiahle rekonštrukcie v množstve európskych ekonomík podporí príslušnú konkurenčnú pozíciu kontinentu. Celkovo podpora solídneho hodnotenia vyvažuje obavy z pohybu Euro a makroekonomického rastu.