Amundi Funds II - European Research
November 2004

Európske akciové trhy v novembri stúpli po pozitívnych výsledkoch výnosov a po poklese cien ropy. Optimizmus z pokračujúceho ekonomického rastu v USA, najväčšieho exportného trhu Európy, tiež pomohol zvýšiť trhové výnosy. Avšak makroekonomické údaje zverejnené v priebehu mesiaca boli pre eurozónu pesimistické.

Naše portfólio podalo trochu slabší výkon počas obdobia. Naša prevážená pozícia v Credit Suisse v rámci diverzifikovaných finančných služieb zvýšila výnosy portfólia. Bolo však nedostačujúce na vykompenzovanie slabšej výkonnosti nášho výberu akcií v materiáloch a poklesu cien akcií BNP Paribas, ktoré sú našim najväčším držaním.

V priebehu mesiaca sme profitovali z našej pozície v Kerry Group potom, čo akcie dosiahli svoju cieľovú cenu. Tiež sme predali naše podiely v BP, kvôli silnej výkonnosti akcií, nakoľko sme tam mali preváženú pozíciu. Teraz sme presvedčení, že akcie majú limitovaný potenciál rastu v porovnaní s ich konkurentmi. Reinvestovali

sme výnosy z predaja otvorením preváženej pozície v Repsol. Nakoniec sme predali našu preváženú pozíciu v Dexia, profitujúc z oživenia akcií po špekuláciách o fúzii.

Ostávame povzbudení z vyhliadok európskych akcií. Globálny hospodársky rast by mal ostať pozitívny hoci pri pomalšom tempe, zatiaľ čo európsky rast bude pravdepodobne pokračovať v relatívne stálom tempe. Navyše hodnotenia sú podporované vysokými dividendovými výnosmi, ktoré sú získateľné z mnohých európskych akcií.