Amundi Funds II - European Research
Máj 2004

Európske akciové trhy vykázali v máji mierny pokles.

Portfólio podalo v máji dobrý výkon a mierne prekonalo svoj benčmark. Vo farmaceutickom sektore naša prevážená pozícia v Celltech a Sanofi-Synthelabo podala silný výkon a pozitívne prispela k relatívnym výnosom. V automobilovom sektore naša prevážená pozícia v Michelin naďalej podávala dobrý výkon. Celkovo bola relatívna výkonnosť podporená silným výberom akcií v automobiloch, priemyselných podnikoch a farmácii, zatiaľ čo náš výber akcií v doprave, potravinách a tabaku a telekomunikáciách bol trochu slabší.

Počas obdobia sme dosiahli zisky a predali sme našu pozíciu v Celltech. Taktiež sme vypredali našu pozíciu v sporivých akciách Telecom Italia a reinvestovali sme výnosy z predaja zvýšením našej preváženej angažovanosti v Belgacom ako dôsledok lepšieho potenciálu rastu akcií. Vo finančnom sektore sme otvorili novú preváženú pozíciu v Credit Suisse kvôli úspešnej reštrukturalizácii v spoločnosti a jej atraktívnemu hodnoteniu. V sektore materiálov sme zahájili nové držanie v Italcementi. Uprednostňujeme tieto akcie dôsledkom ich vedúcej pozície v Taliansku, zlepšujúcej sa pozície v USA a na novo tvoriacich sa trhoch a ich nedrahého ocenenia.

Trh asi ostane kolísavý, keďže sa odrazí riziko rastu úrokov v USA. Avšak tento potenciálne negatívny trhový faktor je vyvážený solídnym globálnym rastom. Európska monetárna politika by mala byť naďalej podporujúcou v ostávajúcom období a hodnotenia európskych akcií je dostatočne príťažlivé, aby pokračoval súčasný potenciál rastu.