Amundi Funds II - European Research
Apríl 2004

Akciové trhy eurozóny v apríli vzrástli kvôli silnej výkonnosti v defenzívnych trhových oblastiach. Väčšina sektorov vykazovala mierne zisky s výnimkou sektora technológií, ktorý prudko klesol.

Portfólio podalo zlepšený výkon počas obdobia vďaka pozitívnemu výberu akcií v sektore telekomunikácií. Naše uprednostňovanie európskych operátorov s vysokou mobilnou angažovanosťou fungovalo dobre so silnou výkonnosťou Vodafone a Telecom Italia. Naše držanie v Reed Elsevier (médiá) bolo pozitívne a v komerčných službách Buhrman podal zlepšený výkon. Pozície v Nestle a BAT (potraviny, nápoja a tabak) tiež priniesli pozitívny príspevok. Výkonnosť bola čiastočne vyvážená slabinou v Nokii (technológie) a slabšou výkonnosťou firiem IT služieb Atos Origin a Logica.

V priebehu obdobia sme kúpili nový podiel v Lagardere (médiá), pričom sme financovali akvizíciu predajom Vivendi Universal. Pokračovali sme v našom úsilí koncentrovať portfólio znížením celkového počtu držaní na asi 80. Predali sme pozície v Dixons (maloobchod), Veolia Environment, Scottish Power (oba energetika a plynárenstvo), HSBC (banky) a Swiss Re (poisťovníctvo). Reinvestovali sme výťažok z predaja do existujúcich držaní v jednotlivých sektoroch.

Trh možno zostane kolísavý nakoľko je započítané riziko rastu sadzieb v USA. Avšak táto potenciálne negatívna hnacia sila trhu je vyvážená solídnym globálnym rastom. Európska monetárna politika by mala ostať nosnou na trvalé obdobie a hodnotenia európskych akcií sú dosť príťažlivé, aby pokračovali v súčasnom potenciáli rastu.