Amundi Funds II - European Research
Jún 2003

Európsky akciový trh vykazoval podstatné zisky počas štvrťroka, čím potvrdil náš názor, že akcie boli príťažlivo ocenené.

Výkon portfólia v absolútnom zmysle bol silne pozitívny a bol vo všeobecnosti v súlade s benčmarkom. Pozitívny výkon týkajúci sa benčmarku bol spôsobený našim výberom akcií v sektore potravinárskom, nápojov a tabaku s úspešnou nadváhou v BAT. Silné výkony Burhmann a Vedior v sektore komerčných služieb a zlepšený výkon v sektore energie mali pozitívny prínos. V niektorých sektoroch portfólio podalo slabší výkon voči benčmarku, ktorý bol spôsobený hlavne našim rozhodnutím vyhnúť sa oblastiam na trhu s vysokým rizikom. V sektore telekomunikácií naše zameranie sa finančne silné spoločnosti ako sú Vodafone, Telecom Italia a Portugal Telecom sa ukázali neúspešnými potom čo sa vysoko zadĺžené spoločnosti závislé na obnove vzchopili. Slabina v Rio Tinto a vzchopenie sa niektorých neistých poisťovní a bánk, kde sme neboli prítomní, tiež malo negatívny relatívny prínos.

Považujeme európske akcie za príťažlivo ocenené v porovnaní s aktívami ostatných tried. Najmä dividendový výnos dosiahnuteľný z európskych akcií obstál veľmi priaznivo v porovnaní s nízkymi výnosmi z 10 ročných dlhopisov. Držíme si nadvážené pozície v akciách so silnými dividendami a dobrou finančnou situáciou a v niektorých cyklických akciách s možnosťou prosperovať zo zlepšenia v obchodnom cykle.