Amundi Funds II - European Potential
Január 2009

Po výraznom raste cien európskych akcií zo začiatku mesiaca nasledoval veľký januárový výpredaj, a to aj napriek rozhodnutiu Európskej centrálnej banky z 15. januára znížiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Bank of England znížila sadzby už 8. januára o 50 bázických bodov na úroveň 2%. Trh však naďalej oslaboval na pozadí negatívnych správ o hospodárskych výsledkoch. Napriek tomu bol v poslednom januárovom týždni zaznamenaný rast vďaka ohláseniu nového balíka stimulačných opatrení. Tento impulz nedokázali prevážiť ani negatívne správy o zhoršujúcej sa ekonomickej situácii. Miera inflácie v eurozóne sa v januári nečakane prudko spomalila a nezamestnanosť dosiahla dvojročné maximum. Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii niektoré základné ukazovatele môžu naznačovať určitú stabilizáciu.

Pioneer Funds – European Potential nedosahoval počas mesiaca výkonnosť benchmarku najmä v dôsledku nepriaznivého vývoja vybraných akcií. Naše pozície v priemyselnom sektore mali najvýraznejší vplyv na pokles výkonnosti, a to najmä v sektore výrobných prostriedkov. Nižšia váha priradená sektoru energetiky taktiež tlmila výkonnosť, keďže v tomto sektore došlo v januári k určitému oživeniu. Našim jediným zástupcom v tomto sektore zostáva spoločnosť AMEC so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá sa zaoberá vývojom ekologických zariadení na výrobu elektrickej energie. Vývoj cien akcií tejto spoločnosti bol priaznivý, avšak nebol ničím výnimočný, keďže všetky energetické spoločnosti, ktoré tvoria benchmark rástli. Tieto akcie však neboli v našom výbere, čo negatívne ovplyvnilo celkový výnos. Určité straty sme zaznamenali aj v sektore zdravotníctva, najmä vo farmaceutickom sektore, sektore biotechnológií a life sciences. Naopak, priaznivý výber akcií sme zaznamenali v spotrebiteľskom sektore a v sektore základných materiálov.

Najnovší balík stimulačných opatrení a nastupujúca americká administratíva by z krátkodobého hľadiska mohli uvoľniť napätú situáciu na trhu. Napriek tomu očakávame, že vývoj na trhoch bude v strednodobom horizonte naďalej kolísavý. Stabilné zotavenie trhov si bude vyžadovať konkretizáciu opatrení najmä pokiaľ ide o ich načasovanie a konkrétne dopady. Preto sa budeme naďalej zameriavať na riadenie rizika portfólia a monitorovanie vývoja globálnych trhov.