Amundi Funds II - European Potential
December 2008

Na pozadí skutočne nebývalej volatility Pioneer Funds – European Potential podal výrazne lepší výkon ako jeho benchmark v roku 2008.

Na úrovni akcií najväčší prispievateľ k výkonnosti pochádzal z našej mimo benchmarkovej pozície vo výrobcovi automobilov Volkswagen. Spoločnosť stúpla v októbri potom, keď Porsche povedal, že možno zvýši svoj podiel v automobilke na 75%, čo podnietilo obchodníkov kupovať späť akcie, aby rýchlo uzavreli svoje pozície.

Vo financiách sa naše podvážené pozície ukázali defenzívnymi, nakoľko sektor naďalej trpel pokračujúcimi problémami týkajúcimi sa amerického trhu so subprime hypotékami. Úspešný výber akcií bol tiež hlavným prispievateľom, lebo sme vynechali firmy s angažovanosťou vo finančnej kríze.

Náš výber akcií v priemysle bol ďalším zdrojom výkonnosti. Vossloh, najväčší nemecký dodávateľ betónu na železničné pražce, prispel obzvlášť. Spoločnosť odhaduje rast predaja a rastúci prevádzkový zisk, pretože expanduje mimo svojho domáceho trhu. Trevi Finanziaria, ktorá poskytuje výkopové práce, získala v priebehu prvého polroka vďaka predbežným výsledkom za rok 2007, ktoré boli lepšie, než sa očakávalo.

V materiáloch naše prevážené umiestnenie sa tiež ukázalo užitočným a angažovanosť v K+S bola kľúčovým prispievateľom. Spoločnosť profitovala z rozmachu poľnohospodárskej činnosti v prvej časti roka, čo viedlo k rastúcemu dopytu po jej produktoch. Tiež sme získali z našich podielov v zdravotníctve. Fresenius sa ukázal defenzívnym v turbulentných trhových pozíciách vďaka svojmu vedúcemu postaveniu na trhu, dobrými vyhliadkami na zisk a rast. Na druhej strane neúspešný výber akcií v sektore energií znížil výnosy, najmä vo štvrtom štvrťroku v prostredí klesajúcich cien ropy.

Sme naďalej obozretní pri výhľade európskej ekonomiky. Vítame však podporné opatrenia vlád a centrálnych bánk pri vysporiadavaní sa s poklesom. Ostávame zameraní na fundamenty a riadenie rizík v rámci portfólia.