Amundi Funds II - European Potential
Október 2008

Európske akciové trhy ostali v októbri mimoriadne kolísavé a zaznamenali najprudší mesačný pokles od septembra 2002. Súčasné zníženie úrokových mier v šiestich hlavných menových oblastiach naznačili vznik koordinovanejšej reakcie politikov. Nebývalý záchranný plán vodcov krajín eurozóny, následné rozhodnutie Federálnych rezerv krátiť úrokové miery o 50 bázických bodov a jasná signalizácia bezprostredného krátenia sadzieb od členov Výboru pre monetárnu politiku Veľkej Británie aj Riadiacej rady Európskej centrálnej banky dala globálnym trhom dostatočnú dôveru, aby ukázali zlepšenie až do konca mesiaca.

Pioneer Funds – European Potential podal v priebehu októbra lepší výkon ako jeho benchmark vďaka úspešnému výberu akcií. Na úrovni akcií bola najväčším prispievateľom k výkonnosti naša mimo benchmarková pozícia vo výrobcovi automobilov Volkswagen. Spoločnosť prudko stúpla potom, keď Porsche povedalo, že možno zvýši svoj podiel v tomto výrobcovi automobilov na 75%, čo podnietilo obchodníkov odkupovať späť akcie, aby uzavreli svoje vklady. V ostatných oblastiach sme získali z úspešného rozhodnutia o výbere akcií v priemysle, najmä v priemyselných podnikoch. Náš podiel vo výrobcovi železničných systémov Faiveley získal z pokračujúcich silných rastov predaja. V materiáloch naša angažovanosť vo výrobcovi ochrany úrody Syngenta profitovala zo silného rastu predaja v treťom štvrťroku a pozitívneho výhľadu podporeného rastom cien, novými produktmi a rastom v rámci novo vznikajúcich trhov. Nakoniec sme profitovali z našej angažovanosti v zdravotníctve, najmä z nášho podielu vo Fresenius. Na druhej strane sme stratili pozíciu pre neúspešný výber akcií v sektore energií.

Očakávame, že kolísavosť trhu bude pokračovať a ostávame obozretní pri vyhliadkach európskej ekonomiky. Vítame však odhodlanosť vodcov EÚ nenechať padnúť žiadne finančné inštitúcie vo svojich príslušných krajinách. Naďalej sa zameriavame na fundamenty a riadenie rizík v rámci portfólia a na prijímanie príslušných opatrení na aktívne riadenie, ak sa objavia.