Amundi Funds II - European Potential
September 2008

Európske akciové trhy zažili neobvyklú kolísavosť v priebehu štvrťroka, nakoľko plnú silu úverovej krízy pociťoval celý svet. Zlyhanie, alebo takmer zlyhanie veľkých finančných inštitúcií vyústilo do takej úrovne nechuti riskovať, ktorá účinne zmrazila normálne fungovanie finančných trhov a takmer spôsobila vážne systematické zlyhanie. Mimoriadna kolísavosť a rozsiahle obavy vyústili do iracionálnych pohybov cien. Odozva centrálnych bánk, mohutné injekcie likvidity a napokon návrh štátnych orgánov USA na vytvorenie prostriedku na odstránenie nelikvidných aktív z bilancií bánk podčiarkli vážnosť situácie.

Pioneer Funds – European Potential podal v priebehu štvrťroka slabší výkon ako jeho benchmark kvôli neúspešnej sektorovej alokácii. Naše podiely v priemysle značne ubrali z výkonnosti. Bilfinger Berger, druhý najväčší nemecký staviteľ, výrazne klesol v júli po vydaní výstrahy o zisku, ktorá hovorila, že celoročné výnosy budú poškodené odpismi v nórskom projekte infraštruktúry. Bucher Industries tiež sklamali kvôli rysujúcemu sa poklesu priemyslu a zníženiu mäkkých komodít, čo by mohlo obmedziť výdaje na farmárske zariadenia. Naše podiely v sektore materiálov poškodili výkonnosť, nakoľko trh bol svedkom odklonu od akcií spojených s komoditami.

Na druhej strane úspešný výber akcií v spotrebnom tovare a tovare krátkodobej spotreby prispel k výkonnosti. V automobiloch a komponentoch Volkswagen stúpol na rekordné najvyššie hodnoty za špekulácií investorov, že Porsche bude zháňať úplné prevzatie spoločnosti. Navyše naša podvážená angažovanosť v energiách sa ukázala úspešnou, keďže sektor utrpel kvôli klesajúcim cenám ropy.

Očakávame, že kolísavosť trhu pretrvá a ostávame naďalej obozretní pokiaľ ide o výhľad európskej ekonomiky, kde vyššie úrokové miery a klesajúci rast poukazuje na pokračujúce ťažkosti. Veríme, že hodnotenia akcií, ktoré už boli na atraktívnych úrovniach, by mali poskytnúť väčšiu podporu. V portfóliu sa naďalej zameriavame na fundamenty a riadenie rizík.