Amundi Funds II - European Potential
Júl 2008

Európske akciové trhy ostali kolísavé a ukončili júl v negatívnom teritóriu. Európska centrálna banka zvýšila svoju hlavnú úrokovú mieru o 0,25% začiatkom júla snažiac sa zabrániť, aby sa stúpajúce ceny komodít dostali do cenovej špirály. Inflácia eurozóny prudko stúpla na ďalšiu rekordnú najvyššiu úroveň hoci neradostné ekonomické vyhliadky môžu odradiť od ďalšieho oficiálneho rastu úrokových mier v tomto roku. Globálny dopyt po komoditách zahnal ceny energií a základných potravín hore, avšak ceny ropy klesli, čo by nakoniec mohlo pomôcť spotrebiteľom. Ekonomika je zaťažená silným eurom, rastúcimi cenami energií a potravín a stále viac zrejmým spomaľovaním v industrializovaných krajinách.

Pioneer Funds – European Potential podal slabší výkon ako jeho benchmark v priebehu mesiaca dôsledkom neúspešnej sektorovej alokácii. Naša podangažovanosť v sektore financií sa ukázala neúspešnou, nakoľko sektor v priebehu mesiaca ožil. Naše podiely v priemysle prispeli negatívne. Bilfinger Berger, druhý najväčší nemecký staviteľ, utrpel najväčší jednorazový pokles za 15 rokov po vydaní výstražnej správy o zisku, ktorá konštatovala, že celoročné zisky budú poškodené odpismi v nórskom projekte infraštruktúry. Naša podvážená angažovanosť v sektore informačných technológií bola tiež uberateľom výkonnosti.

Na druhej strane úspešný výber akcií v spotrebnom tovare a tovare krátkodobej spotreby prispel k výkonnosti. V automobiloch a komponentoch Schaltbau Holding, výrobca a distribútor výrobkov železničného priemyslu so sídlom v Nemecku, vykázal veľmi kladné výsledky druhého štvrťroka. Naša podangažovanosť v akciách spojených s energiami sa ukázala úspešnou, nakoľko sektor utrpel na základe klesajúcich cien ropy.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu však podľa nás ostanú európske akcie atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie než v predchádzajúcich rokoch. Sme stále presvedčení, že európske akcie ponúkajú vyšší rast než dlhopisy v súčasnom ekonomickom a trhovom prostredí.