Amundi Funds II - European Potential
Jún 2008

Európske akciové trhy ostali v priebehu štvrťroka kolísavé a ukončili obdobie nižšie. Európska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, signalizujúc tak neochotu znižovať cenu požičaných peňazí v súčasnom hospodárskom prostredí, v čase, kedy by napätia na finančných trhoch mohli trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Samozrejme rast vykazoval príznaky spomalenia, čiastočne kvôli posilňovaniu Eura, rastúcim cenám energií a vyšším nákladom na financovanie. Ekonomické nálady ostali negatívne a inflácia sa tlačila stále vyššie.

Pioneer Funds – European Potential podal lepší výkon ako jeho benchmark v priebehu štvrťroka. Úspešná sektorová alokácia a úspešný výber akcií prispeli k výkonnosti. Naše podiely v spotrebnom tovare tento štvrťrok výrazne prispeli. Naša podvážená angažovanosť v sektore financií a v menách vysokej kvality s malou alebo žiadnou angažovanosťou v subrime hypotékach odmenila výkonnosť. Na úrovni akcií, Trevi Finanziaria, poskytovateľ technických služieb, prispel k výkonnosti, keď profitoval z vysokých cien surovej ropy a z väčších investícií do prieskumu. V materiáloch naša angažovanosť v K+S bola hlavným prispievateľom profitujúcim z rozmachu poľnohospodárskej činnosti vedúcej k zvýšenému dopytu po ich produktoch. Na druhej strane, naša podvážená angažovanosť a neúspešné rozhodnutia o výbere akcií znížili výnosy v sektore energií. Stratili sme pozíciu v priebehu obdobia, keďže sektor získal, keď profitoval z ďalšieho rastu cien ropy.

Očakávame, že trhové prostredie ostane naďalej kolísavé. Napriek tomu však podľa nášho názoru európske akcie ostávajú atraktívnou triedou aktív, hoci riziká zníženia výnosov sú vyššie, než v predchádzajúcich rokoch. Stále sme presvedčení, že európske akcie ponúkajú väčší rast než dlhopisy v súčasnom ekonomickom a trhovom prostredí. I keď globálna ekonomická expanzia sa spomalila na čele s ekonomikou USA, neočakávame recesiu a rast by mal ostať relatívne solídny.