Amundi Funds II - European Potential
Apríl 2008

Európske akciové trhy ostali v priebehu mesiaca kolísavé, ale ukončili obdobie vyššie, nakoľko Federálne rezervy USA opäť znížili úrokové sadzby. V Európe však Európska centrálna banka ponechala úrokové miery nezmenené, signalizujúc neochotu znížiť cenu pôžičiek v súčasných ekonomických pomeroch.

Pioneer Funds – European Potential podal lepší výkon ako jeho benčmark v priebehu apríla. Podvážená sektorová alokácia v energiách a informačných technológiách znížila výnosy a naše podiely vo financiách tiež znížili výnosy, nakoľko pokračujúce problémy týkajúce sa krízy subprime hypoték pretrvávali a mali dopad na výnosy. Na druhej strane solídny výber akcií podporil výkonnosť. V materiáloch naša angažovanosť v K+S bola hlavným prispievateľom, ktorá profitovala z rozmachu poľnohospodárskej aktivity, čo viedlo k zvýšenému dopytu po ich produktoch. Aj v tomto sektore výrobca ocele Sinedor a chemická spoločnosť Elementis podali dobré výkony. Naše podiely v spotrebnom tovare boli úspešné; výrobca železničných zariadení Schaltbau Holding prispel na základe silných výnosov za rok 2007. V maloobchode britský malopredajca softvérov a hier Game Group bol svedkom prudkého rastu hodnoty svojich akcií, nakoľko dopyt po výrobkoch Nintendo Wii eskaloval. Sektor priemyslu podal tiež dobrý výkon a naše prevážené umiestnenie sa ukázalo užitočným. Na úrovni akcií poskytovateľ technických služieb Trevi Finanziara prispel vďaka silným ročným výsledkom za rok 2007. Navyše poskytovateľ námorných služieb Smit International tiež podal dobrý výkon, nakoľko jeho akcie profitovali zo špekulácií okolo možnej akvizičnej a zlučovacej aktivity.

Predpokladáme, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nás ostanú európske akcie atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle hodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa obchodujú naďalej lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi štátnych dlhopisov. Okrem toho veríme, že malé firmy by mali profitovať z ich koncentrácie na lokálne trhy, ktoré sú menej citlivé na americký dolár.