Amundi Funds II - European Potential
Marec 2008

Európske akciové trhy ostali v priebehu štvrťroka kolísavé. Kmeňové akcie krátko ožili, nakoľko Federálne rezervy dvakrát znížili úrokové miery na 2,25% a svetové centrálne banky vložili viac likvidity do finančného systému. Avšak ťažkosti spojené s americkými subprime hypotékami a sprísňovanie úverových trhov pokračovalo a akcie ukončili obdobie nižšie, lebo značné odpisy aktív vo svetových finančných spoločnostiach viedli k rozsiahlemu predaju.

Pioneer Funds – European Potential podal lepší výkon ako jeho benchmark v priebehu obdobia. Naša prevážená angažovanosť v priemysle bola hlavným zdrojom výkonnosti a výber akcií tiež prispel. Náš podiel v nórskom staviteľovi lodí Aker Yards získal potom, čo spoločnosť predala svoj podiel v obchodnej flotile investičnej spoločnosti FLC West vlastnenej Ruským vlastníkom. V materiáloch sa naša prevážená pozícia tiež ukázala prospešnou a angažovanosť v K+S bola hlavným prispievateľom, nakoľko spoločnosť profitovala z rozmachu poľnohospodárskej činnosti vedúceho k zvýšenému dopytu po ich výrobkoch. Naša angažovanosť vo výrobcovi železničného zariadenia Schaltbau Holding tiež priniesla prínos potom, čo spoločnosť oznámila silné výnosy na rok 2007. Na druhej strane naša prevážená angažovanosť v sektoroch tovarov krátkodobej spotreby a financií bola hlavným zdrojom podvýkonnosti v priebehu štvrťroka.

Očakávame, že trhové prostredie ostane kolísavé. Napriek tomu podľa nás európske akcie ostávajú atraktívnou triedou aktív, hoci riziká poklesu výnosov sú vyššie. V absolútnom zmysle zhodnotenia ostávajú silnou stránkou európskych akcií, ktoré sa stále obchodujú lacno v porovnaní s dlhodobým priemerom a s výnosmi vládnych dlhopisov. Okrem toho veríme, že malé firmy by mali profitovať zo svojho zamerania sa na lokálne trhy, ktoré sú menej citlivé na americký dolár.